תשואה: מהי ואיך מחשבים אותה נכון?

בעולם הפיננסים, תשואה היא מושג יסודי המשמש להערכת הביצועים של השקעות שונות. היא מייצגת את הרווח או ההפסד שהניבה השקעה לאורך תקופה מסוימת, ומאפשרת למשקיעים להחליט החלטות מושכלות בנושא תיק ההשקעות שלהם או אפילו הפנסיה. במאמר זה נסביר לכם על כל העובדות החשובות על תשואה, על סוגי התשואות השונות הקיימים, כיצד מחשבים אותה נכון ומהי מטרתה.

מהי תשואה?

תשואה היא מדד כלכלי המתאר את היחס בין השווי הנוכחי של ההשקעה לבין השווי שלה בנקודות זמן שונות. תוכלו להשתמש במדד זה בלימודים בתחום או בעבודה בעולם הפיננסים. מטרת התשואה היא למדוד את היעילות של ההשקעה. למשל, תשואה חיובית מצביעה על כך שההשקעה הניבה רווחים והערך שלה עלה, ולעומת זאת תשואה שלילית מצביעה על כך שהערך של ההשקעה ירד ונוצרו הפסדים. התשואה נמדדת לרוב באחוזים, ומבטאת את השינוי בערך ההשקעה. שינוי זה יכול לנבוע ממגוון מקורות:

 • ריבית – תשלום קבוע שניתן למשקיעים עבור הלוואת כספים, למשל על ידי השקעה באיגרות חוב או בתוכניות חיסכון. הריבית משקפת את הפיצוי למשקיע על הסיכון של העמדת הכספים לזמן מסוים
 • דיבידנדים – תשלומים שוטפים שחברות מחלקות לבעלי המניות שלהן. הדיבידנד הוא חלק מהרווחים שהחברה מחלקת למשקיעים והוא משקף את הצלחתה של החברה לייצר רווחים
 • רווחי הון – עלייה בערך של נכסים להשקעה כגון מניות או נדל"ן. רווחי הון מתקבלים כאשר המשקיע מוכר את הנכס במחיר גבוה יותר מהמחיר שבו הוא נרכש, מה שמשקף עלייה בערכו לאורך זמן
 • הכנסות משכירות – תשלומים שוטפים המתקבלים מהשכרת נכס. הכנסות אלו נובעות מהשכרת נכסי מקרקעין שונים, והן תזרים מזומנים קבוע של המשקיע

כיצד מחשבים אותה?

חישוב התשואה פשוט יחסית. הנוסחה הבסיסית היא:

תשואה = (ערך ההשקעה הנוכחי – ערך ההשקעה ההתחלתי) / ערך ההשקעה ההתחלתי * 100%

לדוגמה, אם השקעתם 50,000 ש"ח ברכישת מניה של חברה מסוימת ושווי המניה עלה ל-60,000 ש"ח לאחר שנה, התשואה שלכם תהיה:
(60,000-50,000)/50,000*100=20%

חשוב לציין כי חישוב זה אינו מביא בחשבון גורמים נוספים המשפיעים על התשואה האמיתית, למשל אינפלציה, שהיא ירידה בכוח הקנייה של הכסף לאורך זמן, מיסים שצריך לשלם על רווחים מהשקעות או עלויות העסקה, שהן עמלות שמשלמים לברוקרים או למוכרים אחרים.

שלושת סוגי התשואות העיקריים

יש שלושה סוגים עיקריים של תשואה:

 • תשואה נומינלית – התשואה המתקבלת בלי להביא בחשבון אינפלציה או גורמים אחרים המשפיעים על ערך הכסף לאורך זמן. זוהי התשואה הכוללת שמקבלים מההשקעה לפני ניכוי מיסים, עמלות או השפעות אחרות
 • תשואה ריאלית – התשואה המתקבלת לאחר ניכוי השפעות האינפלציה. תשואה זו משקפת את הערך האמיתי של הרווחים מההשקעה, ומאפשרת להגדיר היטב את כוח הקנייה המתקבל מההשקעה לאורך זמן
 • תשואה עודפת – התשואה הנוספת המושגת מעבר לתשואה הרגילה של השקעה בסיכון נמוך, כגון אג"ח מדינה. תשואה זו מודדת את הרווח הנוסף המתקבל בעקבות השקעה בסיכון גבוה יותר, ומאפשרת הערכה של כדאיות ההשקעה ביחס לסיכון הכרוך בה

מה זה ROI?

ROI הוא ראשי תיבות של Return on Investment, או תשואה על ההשקעה. מדד זה משמש להערכת היעילות והרווחיות של פרויקטים של השקעות מורכבות בתחום של שוק ההון, והוא דומה במובנים מסוימים למדד התשואה הכללי. עם זאת, ה-ROI מתמקד בפרמטרים נוספים המאפשרים הערכה מדויקת יותר של ההשקעה לאורך זמן. מדד זה מביא בחשבון את כל תזרימי המזומנים שנכנסו ויצאו מההשקעה לאורך תקופת הזמן, ולא רק את הערך ההתחלתי והסופי שלה. כך הוא מאפשר ניתוח מקיף יותר של הביצועים הכלכליים של ההשקעה, כולל כל ההוצאות וההכנסות הקשורות לפרויקט.
הינה כמה דוגמאות ליישום ROI:

 • פרויקטים עסקיים – חברות משתמשות במדד ROI להערכת הכדאיות של פרויקטים חדשים. לדוגמה, חברה המתכננת להשקיע בפרויקט חדש של פיתוח מוצר תחשב את ה-ROI כדי לבדוק אם ההשקעה תשתלם מבחינה כלכלית בהתחשב ברווחים הצפויים מהמכירות
 • שיווק ופרסום – חברות שיווק משתמשות ב-ROI כדי להעריך את האפקטיביות של קמפיינים פרסומיים. אם חברה השקיעה סכום מסוים בקמפיין שיווק, ה-ROI יחושב על פי הרווח הנקי שנוצר בעקבות הקמפיין וביחס להשקעה בו
 • השקעות נדל"ן – משקיעים בנדל"ן מחשבים ROI כדי להעריך את רווחיות ההשקעה בנכס מסוים. החישוב יכלול את ההכנסות מהשכרת הנכס, פחות כל ההוצאות הנלוות כמו תחזוקה ומיסים, ביחס לסכום הראשוני שהושקע ברכישת הנכס

כיצד מחשבים ROI?

חישוב ה-ROI פשוט יחסית. הנוסחה הבסיסית היא:

=ROI(רווח נטו / השקעה ראשונית) * 100%

לדוגמה, אם השקעתם 20,000 ש"ח בשיפוץ של דירה להשכרה והרווח הנקי שלכם מהשכירות לאחר שנה (כולל הכנסות משכירות ותוך כדי חישוב הוצאות על תשלומי משכנתא, תיקונים ותחזוקה) הוא 5,000 ש"ח:

ROI=(5,000/20,000)*100=25%

הפרמטרים שחשוב להכיר לפני שימוש במחשבון תשואה:

קיימים פרמטרים בסיסיים הכלולים ברוב מחשבוני התשואה, וכל מי שעוסק בפיננסים בסכומים גבוהים צריך להכיר אותם כדי לחשב במדויק את הערכת התשואה. מחשבוני התשואה משמשים לחישוב תשואות על פנסיה, על פוליסות חיסכון, על קופות גמל להשקעה ועוד. רוב מחשבוני התשואה מתבססים על פרמטרים כמו סכום ההשקעה או ההפקדה, גובה הריבית המשוער ותקופת החיסכון המוגדרת. חלק מהמחשבונים מיועדים לחישוב תשואה מהשקעה חד פעמית, ולעומת זאת אחרים מתאימים לחישוב תשואה על הפקדות קבועות למכשיר ההשקעה. הינה הפרמטרים העיקריים במחשבוני תשואה:

 • מספר שנים – תקופת ההשקעה
 • שיעור התשואה – אחוז הרווח על ההשקעה
 • סכום השקעה התחלתי – הסכום הראשוני שהושקע
 • תדירות ההפקדות להשקעה – כמה פעמים מופקד כסף לאורך זמן
 • שיעור אינפלציה – עליית מחירים המשפיעה על ערך הכסף
 • שיעור מס – אחוז המס שישולם על הרווחים
 • ריבית דריבית – ריבית המצטברת על הריבית הקודמת
 • סך הון מושקע – הסכום הכולל שהושקע

סיכום

תשואה היא מדד מרכזי בהערכת ביצועיהן של השקעות. הבנת סוגי התשואות השונים, הפרמטרים המשפיעים עליהן והכלים לניתוחן מאפשרת למשקיעים להחליט החלטות פיננסיות מושכלות יותר. לצד ניהול תשואות, חשוב לזכור שתמיד קיים סיכון בהשקעות ויש להתאים את תיק ההשקעות לרמת הסיכון שהמשקיע מעוניין בה. מומלץ להתייעץ עם יועץ השקעות מוסמך לצורך בניית תיק השקעות מותאם אישית ולקבלת ליווי מקצועי לאורך הדרך.

 

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

דילוג לתוכן