מי הוא משקיע כשיר?

בתחום ההשקעות שהולך ומתפתח בלי סוף, ייעודו של המשקיע הכשיר עומד כנקודת שיקול מרכזית לפני גורמים רבים. משקיעים כשירים הם אנשים או גופים העומדים בקריטריונים פיננסיים ספציפיים, המוגדרים לפי הרשויות לניירות ערך בכל מדינה, וגם בישראל. עמידה בקריטריונים אלו מעניקה גישה למגוון עצום של הזדמנויות השקעה, שלעיתים קרובות נמצאות מעבר להישג ידם של משקיעים רגילים. כל אחד יכול להיות משקיע, אך יש סיבה שבגללה קיימת ההבחנה בין משקיע רגיל למשקיע כשיר. מאמר זה נועד לספק מידע מקיף על הקונספט של המשקיע הכשיר, בתוך התעמקות בממדים הרב-גוניים של הגדרה זו. כמו כן, במאמר זה נשפוך אור על הקריטריונים הפיננסיים העומדים בבסיס סיווג זה, על היתרונות הנלווים להגדרת משקיע מסוים כמשקיע כשיר, ועל הגישות הייחודיות שנוקטות רשויות רגולטוריות באזורים שונים בעולם בנושא זה.

מהו משקיע כשיר ומהו לקוח כשיר?

כדי להבין את המשמעות של המושג משקיע כשיר, חשוב להבין כיצד מגדירים אותו, ומה הם התנאים שבהם יש לעמוד לצורך כך. בישראל, ההגדרה מצויה בחוק לניירות ערך (1968) ובתקנותיו. לפיה משקיע כשיר בישראל, המכונה "משקיע מתוחכם" או "משקיע מסווג", יכול להיות גופים כמו משקיעים מוסדיים, אנשים בעלי הון ואחרים העומדים בתנאים. ליתר דיוק, לפי הרשות לניירות ערך, משקיע כשיר חייב לעמוד בלפחות אחד משלושת תנאי הסף פיננסיים שנקבעו בחוק ועודכנו בפעם האחרונה בשנת 2016, הנוגעים להכנסה מינימלית או לשווי נקי, ולסכומים משתנים בכל תחילת שנה לפי השינויים של מדד המחירים לצרכן. תנאים אלו הם:

  • משקיעים כשירים יכולים להיות אנשים המחזיקים ברשותם נכסים נזילים בשווי של כ-8,364,177 שקלים. נכסים נזילים יכולים להיות מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וניירות ערך הנסחרים בבורסה.
  • גובה ההכנסה של המשקיע הכשיר בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1,254,627 שקלים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1,881,940 שקלים.
  • השווי הכולל של הנכסים הנזילים בבעלות המשקיע הכשיר עולה על 5,227,610 שקלים, וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 627,313 שקלים, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 940,969 שקלים.
  • נוסף לאלה, דורשת הרשות לניירות ערך מהגורם הפרטי או מהחברה המבקשת להירשם לפי הגדרות החוק המעודכנות כמשקיע כשיר, אם עומדים באחד מהתנאים הנקובים מעלה, לחתום על הצהרת משקיע כשיר. בהצהרה זו המשקיע הכשיר חותם באמצעות עורך דינו, רואה החשבון שלו או היועץ הפיננסי שלו, על מהימנות פרטיו האישיים ועל אימות המסמכים המעידים על הונו ועל הכנסותיו לאחר שאלו.

תפקידם של המשקיעים הכשירים בכל העולם משתרע מעבר להגדלת העושר האישי שלהם בלבד, והוא כולל חיזוק ותמיכה בחדשנות, טיפוח צמיחה כלכלית וניווט במסלולים של תעשיות מתפתחות.

מהם היתרונות של משקיע כשיר?

היתרונות בלהיות משקיע כשיר הם רבים, והיתרונות הללו מעניקים הזדמנויות אקסקלוסיביות מעבר לגישה גרידא להזדמנויות השקעה בלעדיות. בלימודי שוק ההון תלמדו כי אנשים או גופים המוגדרים כמשקיעים כשירים יכולים ליהנות מהיתרונות האלה, אשר מעניקים להם נקודת פתיחה מעולה אל מול משקיעים אחרים:

  • תיק השקעות מגוון: משקיעים כשירים יכולים לבנות תיקי השקעות רב-גוונים. יש להם גישה לקשת רחבה יותר של סוגי נכסים, כולל הון פרטי, הון סיכון, קרנות גידור והשקעות אלטרנטיביות ואטרקטיביות אחרות. פיזור זה של ההשקעות ממזער סיכונים ומגביר את פוטנציאל התשואות.
  • גישה להשקעות בלעדיות: אחד היתרונות העיקריים של מעמד משקיע כשיר הוא ההזדמנות להשתתף בהשקעות בלעדיות שאינן זמינות לציבור הרחב. הצעות אלו כוללות לרוב סטארט-אפים בשלב מוקדם, חברות לפני הנפקה והנפקות פרטיות. השקעות כאלה עשויות להיות בעלות פוטנציאל לתשואות משמעותיות, אך הן מאופיינות בדרך כלל בסיכון גבוה יותר.
  • תנאי השקעה נוחים: חברות המחפשות מימון ממשקיעים כשירים עשויות להציע תנאים והגבלות נוחים יותר. זה יכול לכלול מחירי מניות מוזלים, ניירות ערך להמרה או יחס מועדף במקרה של אירוע פירוק או יציאה. תנאים נוחים אלו יכולים לשפר את ההחזר על ההשקעה למשקיעים כשירים.
  • פוטנציאל להחזרים גבוהים יותר: בעוד שמשקיעים כשירים מתמודדים עם השקעות בסיכון גבוה יותר, הזדמנויות אלו מגיעות לרוב עם פוטנציאל לתשואות גבוהות יותר באופן משמעותי. לסטארט-אפים ולחברות בשלבים מוקדמים יש היכולת לחוות צמיחה מהירה, ומשקיעים כשירים יכולים להפיק תועלת מהיותם חלק מהבסיס של פיתוחים אלה.
  • השפעה בתעשיות מתפתחות: משקיעים כשירים הם שחקנים מכריעים בחיזוק החדשנות והנעת הצמיחה של תעשיות מתפתחות. באמצעות מתן הון לסטארט-אפים ולחברות בעלות פוטנציאל גבוה, הם ממלאים תפקיד מרכזי בעיצוב העתיד של הטכנולוגיה, שירותי הבריאות ותחומים חשובים אחרים. ההשקעות שלהם יכולות להוביל להתקדמות פורצת דרך, וליצירת מקומות עבודה.
  • הגבלות רגולטוריות מופחתות: משקיעים כשירים מתמודדים לרוב עם פחות מגבלות רגולטוריות כאשר הם משתתפים בהנפקות פרטיות והשקעות אלטרנטיביות. עומס רגולטורי מופחת זה מאפשר להם לנווט בין הזדמנויות השקעה בגמישות ויעילות רבה יותר.

היתרונות בלהיות משקיע כשיר כוללות הרבה מעבר לרווח כספי. אנשים וגופים אלו הם בין המניעים המרכזיים של צמיחה כלכלית וחדשנות, ובמקביל הם נהנים מגישה למגוון רחב של הזדמנויות השקעה.

איך מוגדרים כמשקיע כשיר?

תהליך הגדרת משקיעים כשירים שונה בין ישראל לארצות הברית, והגדרות אלו חיוניות להבטחת המשקיעים כשירים לגשת לסוגים מסוימים של השקעות. בישראל, הקריטריונים לקביעת משקיעים כשירים מפורטים בחוק ניירות ערך (1968) ובתקנותיו. הגורמים העיקריים הנחשבים הם היכולת הפיננסית של המשקיע, כגון הכנסה מינימלית, נכסים ובעלות על נכסים פיננסיים נוספים. קריטריונים אלו נועדו להבטיח שלמי שעומד בסטנדרטים יש התחכום הפיננסי להבין את הסיכונים הכרוכים בהשקעות מסוימות. בארצות הברית, ה-SEC קובע את הקריטריונים למשקיעים כשירים. הקריטריונים סובבים בעיקר סביב הכנסה ושווי נקי. עם זאת, ה-SEC מאפשר גם לאנשים בעלי כישורים מקצועיים ספציפיים, כגון אלה בעלי רישיונות מסוימים, להיחשב כמשקיעים כשירים. עובדה זו מכירה בכך שלאנשי מקצוע פיננסיים יש הידע והמומחיות הדרושים כדי להעריך הזדמנויות השקעה מורכבות.

ההבדל בין משקיע כשיר בישראל למשקיע כשיר בארצות הברית?

בעוד שהמושג של משקיעים כשירים קיים גם בישראל וגם בארצות הברית, יש הבדלים ברורים בין השניים. אחת ההבחנות הבולטות ביותר טמונה בסכומים הפיננסיים הספציפיים המשמשים להגדרת משקיעים כשירים. בארצות הברית, הכנסה ושווי נקי הם קריטריונים מרכזיים, בעוד שבישראל ההתמקדות היא בבעלות על נכסים פיננסיים נזילים. בארצות הברית, ההגדרה של משקיע כשיר נקבעת על ידי הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC). משקיע כשיר בארצות הברית הוא בדרך כלל מישהו המחזיק בהכנסה שנתית העולה על $200,000 (או $300,000 להכנסה משותפת) בשנתיים האחרונות, עם ציפייה סבירה להגיע לאותה רמת הכנסה בשנה הנוכחית. לחלופין, אדם בעל שווי נקי של למעלה ממיליון דולר, בנפרד או במשותף עם בן זוג, זכאי להגדרה כמשקיע כשיר. ההגדרה של ארצות הברית כוללת גם משקיעים מוסדיים מסוימים, כגון יועצי השקעות רשומים וסוגים מסוימים של ארגונים. יתר על כן, סוגי ההשקעות הזמינות למשקיעים כשירים שונות בין שתי המדינות. לישראל יש מערכת סטארט-אפ מתפתחת, מה שהופך הזדמנויות הון סיכון למושכות מאוד למשקיעים כשירים. לארצות הבית, לעומת זאת, יש נוף השקעות מרובד יותר המציע מגוון רחב יותר של אפשרויות השקעה, לרבות הון פרטי, נדל"ן והשקעות אלטרנטיביות שונות.

מדוע הרשות לניירות ערך מפרידה בין סוגי המשקיעים?

ההבחנה בין משקיעים כשירים למשקיעים שאינם כשירים על ידי רשויות רגולטוריות שונות, בהן הרשות לניירות ערך, משרתת כמה מטרות חשובות: ראשית, ההבחנה עוזרת להגן על משקיעים באמצעות הגבלת גישה להזדמנויות השקעה בסיכון גבוה שאולי לא מתאימות לכולם. בעזרת הבטחה שרק יחידים או גופים בעלי תחכום פיננסיים ומשאבים מספיקים יכולים לגשת להשקעות מסוימות, רשויות הרגולציה מפחיתות את הסבירות של משקיעים חסרי ידע או ניסיון לספוג הפסדים קשים. שנית, הבחנות אלו מסייעות להקל על הקמת הון והשקעות במשק. משקיעים כשירים, לעיתים קרובות משקיעים בסטארט-אפים ובחברות פרטיות ומספקים מימון חיוני שיכול להניע חדשנות ויצירת מקומות עבודה. על ידי הצעת תנאים נוחים והפחתת עומסי רגולציה להשקעות ממשקיעים כשירים, רשויות הרגולציה מעודדות זרימת הון למגזרים חיוניים אלה.

לסיכום

משקיעים כשירים הם פלח חיוני ורב-פנים בעולם הפיננסי, המשפיעים על המשק הרבה מעבר ליכולתם הפיננסית. מאמר זה התעמק בתחום הרב-גוני של משקיעים כשירים, בחן את הגדרתם, את היתרונות שהם נהנים מהם, את הקריטריונים הנדרשים כדי לסווג אותם ככאלו ובנקודות המבט הרגולטוריות השונות ברחבי העולם. משקיעים כשירים אינם נהנים רק מהזדמנויות השקעה בלעדיות, אלא הם גם מאפשרים חדשנות ופיתוח כלכלי. הכוח הפיננסי והתחכום שלהם פותחים דלתות למגוון שונה של השקעות, אשר מזינות תעשיות מתפתחות ותורמות לצמיחה כלכלית. בעוד שההגדרה של משקיעים כשירים משתנה מתחום שיפוט אחד לאחר, תפקידם המשותף של המשקיעים הכשירים בהקצאת הון מדגיש את המשמעות האוניברסלית שלהם. הבחנות רגולטוריות משמשות להגן על משקיעים, לשפר את הפיתוח הכלכלי ולהבטיח את שלמות השווקים הפיננסיים. בעולם שבו פיננסים פוגשים חדשנות, המשקיעים הכשירים מנחים את מהלך ההתקדמות ומעצבים את נוף ההשקעות הארצי בפרט והעולמי בכלל. ולכן, הבנת הזכויות והאחריות הייחודיות הקשורות למעמדם אינה רק עניין של רווח כספי, זהו מסע אל לב ליבה של המערכת הפיננסית המודרנית ולכוחה להניע צמיחה, לטפח חדשנות ולנווט בנופי השקעות מורכבים.

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

דילוג לתוכן