הדרך לקבלת רישיון שמאי מקרקעין עוברת במבחני מועצת השמאים

נכתב ע"י יוחאי חן שמאי מקרקעין וכלכלן

בשנים האחרונות עולם הנדל"ן מהווה אחד היסודות המרכזיים של המשק הישראלי ונמצא בצמיחה מתמדת

מקצועות רבים הנוגעים בעולם הנדל"ן נהפכים למקצועות מבוקשים יותר ויותר, כאשר מובן כי נדרשת מומחיות רבה להשתלבות בעולם הנדל"ן.

אחד השחקנים המרכזיים בשוק הנדל"ן הוא שמאי מקרקעין החולש על מגוון רחב של עסקאות הערכת שווי נכסים, היטלי השבחה ומיסוי מקרקעין. מקצוע השמאות הוא מולטי דיסציפלינארי המשלב בתוכו בין היתר את עולמות התכנון, הכלכלה, ההנדסה והמשפט של עסקאות מקרקעין ופרויקטים בעולם הנדל"ן.

מהי הדרך לקבל רישיון שמאי מקרקעין?

קיימים מספר תנאי סף על מנת לקבל את רישיון שמאי המקרקעין הנכסף.

בין היתר:

  • גיל 23 ומעלה
  • תואר ראשון המוכר ע"י המל"ג
  • ללא רישום תיק פלילי
  • סיום התמחות במשרד שמאות
  • וכמובן מעבר כלל מבחני מועצת השמאים

מבחני מועצת שמאי המקרקעין מתקיימים בשני מועדים בשנה, בחורף ובקיץ

המבחנים מחולקים למבחנים מוקדמים ומבחנים סופיים. רק לאחר מעבר של המבחנים המוקדמים יתאפשר ביצוע התמחות, ביצוע מבחנים סופיים וקבלת רישיון שמאי מקרקעין. על מנת להירשם כמתמחה מן המניין, יש לבצע אחד עשר מבחנים ומבחן מבוא לתורת השמאים שהינו מבחן מסכם למבחנים המוקדמים.

לאחר סיום המבחנים המוקדמים בהצלחה, נדרשת שנה של התמחות שבמהלכה יש לבצע את הבחינה ב"גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין", מבחן זה ניתן לבצע לפני ההתמחות, בתקופת ההתמחות או בסיום ההתמחות. את המבחן האחרון, "יישומים בשומת במקרקעין", ניתן לבצע רק לאחר סיום שנת ההתמחות ומעבר בהצלחה של המבחנים הקודמים. לאחר מעבר המבחן האחרון, ניתן להירשם בפנקס שמאי המקרקעין ולקבל תעודת שמאי מקרקעין מוסמך.

קורסי שמאות המקרקעין מורכבים ממגוון רחב של נושאים הקשורים באופן בלתי נפרד מעבודתו של השמאי וביניהם נושאים כמו יסודות מימון, חשבונאות, כלכלה, דינים, הנדסת בניין, מיסוי מקרקעין, יסודות תכנון עירוני ודיני תכנון עירוני. להלן סקירה תמציתית של עיקרי הנושאים הנלמדים בקורסים המוקדמים.

יסודות המימון ושימושם בשמאות מקרקעין

האם כדאי להשקיע בפרויקט X או דווקא בפרויקט Y? בקורס לומדים על סוגי ריביות שונים, ניהול מלאי והון חוזר, מינוף פיננסי, סוגי פחת, שיעור תשואה פנימית, התאמת זרמי תקבולים, היוונים (שווי נוכחי של תשלומים בעתיד) ועוד.

יסודות התכנון העירוני

הקורס מהווה את הבסיס לעולם התכנון העירוני. במסגרת הקורס לומדים על מוסדות התכנון השונים, על תהליך הכנת תוכניות החל ממוחו של היזם ועד לאישור התוכנית, סוגי התוכניות השונות, תוכניות ארציות (תמ"א 38, תמ"א 35 וכדומה), הליך רישוי הבניה עד לקבלת היתר, תכנון פיזי, חברתי וכלכלי מהרמה הארצית ועד להחלתו על המגרש הבודד.

לימודי שמאות מקרקעין במכללת פסגות – בואו לפתח קריירה מוצלחת בתחום מבוקש>>>

יסודות בחשבונאות וניתוח דוחות כספיים

לשמאי המקרקעין דרושה הבנה ויכולת ניתוח דוחות פיננסים של חברות. בקורס נלמד בין היתר, על סוגי החברות השונות, מאזן, סוגי דוחות כגון דוחות רווח והפסד, דוח שינויים בהון העצמי, דוחות תזרים מזומנים, תשקיף, רווחיות חברות, עלויות מלאי ומגוון רחב של נושאים.

 

יסודות הנדסת בניין והנדסה אזרחית

חלק מעולמו של שמאי המקרקעין הוא הבנה ביסודות הנדסת הבניין. בקורס נלמד בין השאר על תהליך הבניה, סוגי הקרקעות השונים ושיטות הביסוס המתאימים, חומרי הבניין השונים, תוכניות הגשה, סיווג בניינים, שלד הבניין, יסודות ההנדסה האזרחית, אומדני עלויות, מדד תשומות הבניה, כתבי כמויות, שיטות הבניה השונות ועוד מגוון נושאים הרלוונטיים לשמאי המקרקעין.

מיסוי מקרקעין ומיסים אחרים

מהו המס שעלי לשלם בתהליך ביצוע העסקה? האם העסקה כדאית לאחר חישוב המס? מיסוי המקרקעין מהווה נדבך מרכזי בעולמו של השמאי.

עסקה פוטנציאלית יכולה ליפול לאחר חישובי מס שנדרש לשלם. חוקי המס משתנים מעת לעת ומשמאי המקרקעין נדרש להיות בקיא בחוקי המס העדכניים ביותר. בקורס זה נלמד על סוגי המיסים השונים, ביניהם מס שבח, מס רכישה, מס הכנסה, היטל השבחה, מיסוי עסקאות קומבינציה, פינוי ובינוי ועוד סוגי מיסים אותם נדרש לשלם.

יסודות מדידה ומיפוי

שמאי המקרקעין נדרש במסגרת עבודתו להתמצא בהליכי המיפוי ומדידת השטחים. במסגרת הקורס יילמדו בין היתר שיטות הרישום השונות, סוגי פנקסי רישום מקרקעין, הליכי רישום חלקות, קריאת מפות, חישובי שטחים כגון שטח המבנים, חישוב גרפי, מכשירי המדידה השונים הנדרשים לביצוע המדידות ועוד.

דינים

העולם המשפטי מהווה חלק בלתי נפרד מעולמו של שמאי המקרקעין. עקרונות החקיקה והפסיקה עוברים תהליכים ושינויים רבים ונדרשת בקיאות מתמדת על מנת לשלוט בחוקים המשתנים בעולם המקרקעין ובפרט בעסקאות המקרקעין השונות. בקורס נלמד את עיקרי הפסיקה העדכנית, חוקי המקרקעין, תקנות המקרקעין, חוק המכר וחוק הגנת הדייר ודומיהם.

דיני התכנון העירוני

האם מותר לבעל הקרקע לעשות ככל העולה על רוחו בקרקע שלו? מהו היטל השבחה? קורס דיני התכנון העירוני מהווה את עמוד התווך בעולם שמאות המקרקעין. בקורס נקבל סקירה רחבה על חוק התכנון והבניה, תקנות התכנון והבניה, מוסדות התכנון, הפקעות, עקרונות איחוד וחלוקה, עבירות מקרקעין ומגוון רחב ומקיף של נושאים הנוגעים לעולמו של השמאי.

יסודות הכלכלה- כלכלה עירונית

איך אזור מבוקש נהפך להיות אזור מוחלש? בקורס כלכלה עירונית נלמד על יישום מעשי של מודלים כלכליים מקורס יסודות הכלכלה ושילובם בערים. מאפייני שוק הדיור, תחבורה עירונית, תהליכי העיור בארץ ובעולם, מע"ר (מרכז עירוני ראשי), יחסי גומלין בין סוגי שימושי קרקע בערים ועוד.

מיקרו ומקרו כלכלה, סטטיסטיקה

מדובר בשני קורסים נפרדים. קורס מיקרו ומקרו כלכלה (יסודות הכלכלה) וקורס בסטטיסטיקה. שמאי המקרקעין עוסק כחלק בלתי נפרד מעבודתו בחישובי הערכות שווי, הדורשות הבנה בתאוריות כלכליות, ניתוחים סטטיסטיים שונים ביניהם ביקוש והיצע, תועלות שוליות, ההתערבות הממשלתית והשפעתה על השוק, תורת ההסתברות וכדומה.

מבוא לתורת השמאות

מבוא לתורת השמאות מהווה קורס מסכם לכלל הקורסים המוקדמים. מעבר בהצלחה של קורס זה יאפשר את תחילת ההתמחות בשמאות מקרקעין. הקורס כולל בתוכו את עיקרי החומר הרלוונטי לכניסה לעולם השמאות והבנה כללית של המקצוע, בהתבסס על הקורסים המוקדמים. בקורס נלמד על תאוריות השווי, השמאי ושוק המקרקעין, עקרונות וגישות להערכת שווי, קווים מנחים, תקנים, מושגי יסוד בשמאות, מטרות שונות של שומות ומשמעותן.

על מנת לעבור בהצלחה את המבחנים המוקדמים נדרש ללמוד את מקצוע השמאות ביסודיות ובצורה רחבה וטובה כדי להגיע לשוק הנדל"ן מוכנים.

מכללת פסגות לקחה על עצמה כפרויקט דגל את ההכנה הטובה ביותר למקצוע השמאות. במכללה תלמדו מהמרצים הטובים ביותר בשוק ותקבלו את הכלים הרלוונטיים והעדכניים ביותר אשר יאפשרו לכם להשתלב בצורה איכותית ומיטבית בשוק הנדל"ן.
בהצלחה!


יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

דילוג לתוכן