פיזור נכון בתיק ההשקעות

כותב: מכללת פסגות
שנה למשבר הפיננסי בשווקי העולם כולל השוק בישראל. את סוף המשבר עדיין לא רואים, המחיקות נמשכות, התנועתיות גדולה, ורבים המזהירים שלא להתקרב כלל לשוק המניות בטווח הקצר.המשקיעים צברו הפסדים רבים, תוך מחיקת רווחים של חודשים ושנים קודמות ושואלים את עצמם מה לעשות כעת בכספם? היכן להשקיעו?כיצד לנהלו , וכיצד ליהנות ממנו כמקור הכנסה נוסף.
בהמשך ננסה לתת תשובה למשקיע הממוצע והנבוך מהנעשה בשוק, כיצד לנסות ולנהל את כספו ולהשקיעו בצורה יעילה ותורמת. מלבד העצות שתקבלו כאן, אין ספק שלימודי שוק ההון בצורה מעמיקה, יתנו לכם את הידע הדרוש להתנהלות נכונה בשוק ההון. בבסיס התיאור עומדת ההנחה שהמשקיע אינו מעוניין רק לשפר את שערוך תיק ההשקעות שלו , דהיינו: להרוויח על הנייר מעלית ערכי השקעותיו, אלא מעוניין גם למשוך רווחים מידי חודש או תקופה קצרה אחרת בכדי לשפר את רמת חייו. תנאי זה הינו לדעתי אחד התנאים החשובים לניהול תיק השקעות יעיל, כי חלק מהשקעותיו של כל אדם צריכות להיות השקעות מניבות לצורך שימוש , ולא רק השקעות לצורך תפארת השערוך, כאשר בשעת משבר נוחתים המספרים ואנו חוזרים לנקודת ההתחלה , אם לא גרוע מזה. במילים אחרות: עם דו"ח שערוך השקעתי, אפילו אם ירוויח אחוזים נאים על הנייר אי אפשר "ללכת למכולת", יש צורך למכור את ניירות הערך בכדי להפכם לכסף נזיל לצורך שימוש , ולכן השווי האמיתי שלהם הינו ביום המכירה שלצערנו באם לא ביצענו זאת באופן שוטף, הרי שלפעמים זה נעשה מתוך כורח המציאות במחירים שאינם טובים למשקיע.
ועכשיו לחלוקת תיק ההשקעות.

מניות

במצב השווקים הנוכחי אין מקום להשקיע במניות, כי עדיין לא ברור לאן פני השווקים, האם להמשך ירידות , או האם כבר הגענו לתחתית. משקיע שבכל זאת ירצה שרכיב המניות יופיע בתיק שלו ישקיע עד 15-20 אחוז מכספו במניות סולידיות וכבדות , בעיקר במניות המעוף כגון: טבע, כי"ל, בנקים, חברות מזון, ואפילו מניות מובילות בנדל"ן. לגבי השקעה זו חייב להיות ברור למשקיע שהוא משקיע לטווח של לפחות 3 שנים בכדי להשיג תשואה נאה, ולכן ישנם רבים שיעדיפו בינתיים לא להשקיע במניות , אלא להמתין לנקודת כניסה נוחה יותר.
וורן באפט אמר בשעתו שמשקיע במניות חייב להבין שהוא משקיע לפחות לעשר שנים בכדי להרוויח, אבל אנו חיים במזרח התיכון ושלוש עד חמש שנים זהו פרק זמן ארוך דיו למשקיע הממוצע.
צורה אחרת להשקעה במניות הינה השקעה באמצעות הניתוח הטכני לטווחי זמן קצרים לצורך יצירת רווחים בטווח הקצר. בשיטה זו יחלק המשקיע את אותם האחוזים שהקציב למניות לשבע עד 10 מנות (תלוי בסכום כספו), וישקיע תוך ניצול הידע שצבר בתחום הניתוח הטכני דהיינו: יכנס וייצא ממניות , תוך משמעת עצמית גבוהה עם סטופ לוסים וטייק פרופיט מתאימים.את הרווחים ינצל לצרכיו , או יעביר להשקעות סולידיות , שיובאו בהמשך כך שאו ששיפר את רמת חייו מהרווחים או שהעביר רווחיו לצורות השקעה שמניבות רווחים באופן סולידי שאינו תלוי בתנודתיות השוק.

אגרות חוב

בתקופה זו של נפילות שערים כתוצאה מחיסול גורף של תיקי השקעות נוצרו הזדמנויות פז בתחום אג"ח קונצרניות צמודות למדד, ויש כדאיות רבה להשקיע בהם. כדאי לבחור אג"ח חברות מדורגות (אפשר גם לא מדורגות בתנאי שהחברות מוכרות והמשקיע בדק את אמינותן) אשר התשואה בהן הינה בין 8 ל- 12 אחוז בממוצע לשנה , ואשר טווח הפדיון שלהן הינו בין 3 ל- 6 שנים.על המשקיע לזכור כי התשואה לפדיון הינה רמת התשואה בה קנה את האג"ח בתנאי שיישאר בהשקעתו באג"ח עד הפדיון, ולכן כדאי להשקיע לטווחי זמן (כגון 3 שנים), שהמשקיע יודע שהינו מסוגל לסגור את כספו לתקופה זו בכדי ליהנות מהתשואה הגבוהה. בהשקעה זו של אג"ח כדאי להשקיע עד 15-20 אחוז מהתיק, אפילו על חשבון ההשקעה במניות היות והמשקיע בכל מקרה יזכה לתשואה נאה בתקופת ההמתנה עד לחזרה להשקעה במניות.
לזכור: אין להשקיע ליותר משנה ללא הצמדה למדד.

מט"ח

הדולר ברמה של 3.20 ₪ לדולר הינו זול , ובנק ישראל כבר הראה שלמטה מכך אינו מסכים. כך שהמשקיע יכול להשקיע בין 10-15 אחוז מכספו , וגם כאן ההשקעה בשוק ההון אינה לטווחים קצרים של חודש או חודשיים אלא יותר לכיוון של שנה ויותר.משקיע שלמד את רזי ההשקעה היום-יומית במט"ח , כדאי שינהל את חלק זה של השקעתו באופן שוטף תוך הוצאת רווחים לשימוש לצרכי העלאה ושיפור רמת חייו והעברת הרווחים להשקעות סולידיות שבהן הרווח הינו וודאי.

ניהול תיק אופציות מעו"ף סולידי

אני יודע שזה נשמע מפחיד, בעיקר לאלה שלא למדו את הנושא , אולם השקעה באופן סולידי (כן יש דבר כזה) באסטרטגיות מעוף יכולות לשפר את תשואת התיק כולו ולהניב רווחים שוטפים לצריכה, להעברה לאפיקים סולידיים, ולשיפור תשואת התיק. הסכום המומלץ לתיק אופציות מעו"ף סולידי הינו 50 אלף שקל , ולא יותר מ- 100 אלף שקלים(בהנחה של תיק השקעות כולל שסכומו גבוה.
לצערי אי אפשר לציין את תיק המעוף הסולידי באחוזים כי בהשקעה זו יש חשיבות לסכום, ואין צורך גם בתיק  "ענק" להשקיע בכך יותר מ- 100 אלף שקל (כולל בטחונות לכתיבה), בכדי להגיע לתוצאה הרצויה.

מק"מ כהשקעה סולידית או קרן כספית שקלית

שאר הכסף לאחר מה שתואר לעיל יועבר להשקעה בטוחה במק"מ , או בקרן כספית שקלית ויניב לנו לפחות את ה- 4 עד 4.5 אחוז לשנה (ברוטו כמובן), ויהיה כסף מוכן לניצול הזדמנויות כאשר אלא תגענה בשוק בצורת התאוששות המניות שיהיה כדאי להשקיע בהן. להשקעה זו יעברו כל הרווחים שנצברו במשך הזמן בסעיפי ההשקעה הקודמים. אין להגדיל את הסעיפים הקודמים את רמת ההשקעה ברווחים שנוצרו בהם, עדיף להעבירם לסולידי השקלי.
ההשקעה במק"מ עדיפה על פק"מ (לכל סוגיו) כנ"ל גם קרן כספית שקלית, ואפשר להפכה למזומן בכל דקה , כך שלמעשה כסף זה "אורב " על הגדר להזדמנות נאותה, ובינתיים מניב תשואה. אל תתביישו להשקיע במק"מ, זה גם חוקי, זה גם השקעה חכמה, וגם השקעה שמניבה רווח וודאי שכה חשוב למשקיע בימים טרופים אלה.
דוגמא לתיק של 300,000 שקלים:
40 אלף שקל מניות סולידיות לטווח ארוך.
40 אלף שקל אג"ח קונצרניות .
50 אלף שקל מט"ח.
50 אלף שקל תיק אופציות מעו"ף סולידי.
120 אלף שקל במק"מ ( קרן שקלית).
הרווחים שיצברו מההשקעה במק"מ יגנו על ההשקעות הממונפות במט"ח ובאופציות מעו"ף, כאשר כאן המקום לציין שההשקעה באופציות מעו"ף יש להשקיע בה תוך נטילת סיכון של לא יותר מ- 10 אלפים שקל בתיק כזה, וגובה הסיכון ניתן להגדרה מדויקת וברורה בהשקעה באופציות מעוף.
דוגמא לתיק של 100,000 שקלים:
10 אלף שקל מניות
10 אלף שקל אג"ח
10 אלף שקל מט"ח.
40 אלף שקל מק"מ.
30 אלף שקל תיק אופציות מעוף סולידי.

בתיקים הקטנים מ- 100 אלף שקל , על המשקיע להחליט באיזה תחומים ברצונו להשקיע , כי ייתכן ולא יוכל להשקיע בכולם, אבל אנא משקיע יקר, זכור לאמוד ולהעריך מראש את הסיכון המרבי שהנך מוכן ליטול על עצמך, וחשב זאת בכסף ולא סתם באחוזים כגון:80/20 או 70/3. אם תרצה להעמיק את הידע שלך בתחום, מומלץ לקחת קורס בלימודי שוק ההון או להשקיע בלימודי ייעוץ השקעות להרחבת הידע.

המכללה עוסקת בלימודי שוק ההון ומסחר בלבד, אינה מספקת שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק, ואינה בעלת רישיון מכוח החוק. יודגש: מבזקי המידע והשיעורים בחדרי המסחר כוללים נתונים כלליים אודות אירועים בשוק ההון, ואינם מתיימרים להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של אדם מסוים

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

דילוג לתוכן