מושגים בשוק ההון – מושגי יסוד חשובים בלימודי שוק ההון

כולם מסביבכם מדברים על הכסף אותו הם מרוויחים במסגרת פעולות מסחר יומי בבורסה?

תחום לימודי שוק ההון מסקרן ומעניין אתכם? בשורות הבאות ריכזנו עבורכם מספר מושגי יסוד בתחום לימודי שוק ההון והמסחר בבורסה.

לימודי שוק ההון – מה חשוב לדעת?

לימודי שוק ההון בישראל הפכו בשנים האחרונות לאחד ממסלולי הלימוד המבוקשים ביותר על ידי נשים וגברים בני כל הגילים, וזאת לנוכח העובדה הפשוטה שלימודים אלו מיועדים גם לצרכי הכשרה אקדמית למטרות פיתוח מסלול קריירה בשוק ההון וגם לצרכי רכישת ידע מקצועי למטרות השקעות עצמאיות בשוק ההון.

לימודי שוק ההון בישראל מתקיימים במסגרת מסלולי לימוד אקדמיים (תואר ראשון בכללה) ובמסגרת קורסים מקצועיים כגון: לימודי ייעוץ השקעות, קורסי מסחר בשוק ההון, קורסי מט"ח, קורסי אופציות, קורסי מסחר יומי ועוד.

בכל אחד ממסלולי הלימוד השונים המוצעים לכם בתחום שוק ההון תוכלו להיחשף לעולם המרתק, הדינמי והמגוון של אפשרויות המסחר בבורסות העולם וזאת לצד לימוד ניתוח טכני המתבססים על שיטות מסחר ומערכות טכנולוגיות המהוות חלק בלתי נפרד מעולמות המסחר המודרני בשוק ההון.

מושגי יסוד שוק ההוןעל מנת לחשוף בפניכם חלק מנושאי הלימוד המרכזיים במסגרת לימודי שוק ההון, החלטנו להציג בפניכם מספר מושגי יסוד בשוק ההון:

אגרות חוב (אג"ח)

אחד מסוגי ניירות הערך בעולם המסחר בשוק ההון. נייר ערך זה הוא למעשה אמצעי לגיוס כספים מהציבור על ידי ממשלות וחברות מסחריות גדולות, כאשר הצד המוכר מתחייב לשלם את כספי הרכישה בתוספת ריבית ידועה מראש. ה-אג"ח נחשב לנייר ערך סולידי ובטוח יחסי בשוק ההון.

אופציות

מכשירים פיננסים המיועדים לצרכי מתן בטחונות ו/או השגת רווחים ממונפים באחוזים גבוהים. בישראל, נהוג לבצע פעולות מסחר על אופציות על מדד המעו"ף ואופציות מט"ח בעיקר.

חשוב לציין שהאופציות משמשות את המשקיעים לצור הגנה נוספת על השקעותיהם מפני עליות ו/ואו ירידות בערך של המדד.

אפיק השקעה

מסלול ההשקעה בו המשקיע בוחר להשקיע את כספיו בשוק ההון. קיימים מספר אפיקי השקעה בשון ההון כגון: מניות, אג"ח, אופציות, מטבעות חוץ (מט"ח), סחורות, תעודות סל ועוד.

דיבידנד

התשלום המוענקת על ידי חברה הנסחרת בבורסה למשקיעים בה (לאילו שרכשו את מניות החברה) וזאת בגין רווח אותה הנפיקה החברה בתקופת זמן מסוימת.

חשוב לציין שתשלום זה מחויב בתשלומי מס על פי פקודת המס בישראל.

דו"חות כספיים פומביים

דו"ח שנתי בו מחויבת כל חברה הנסחרת בבורסה ו/או כל חברה המעוניינת להיות מונפקת בבורסה.

הדו"חות הכספיים הפומביים כוללים בין היתר דו"חות מאזן, דו"חות רווח והפסד וכדומה, כאשר מטרת פרסום הדו"חות נועדה לספק למשקיעים בחברה תמונת מצב כלכלית אודות מצבה הפיננסי של החברה הנסחרת בבורסה.

הון עצמי

נתון מספרי המעיד על ההון (נטו) השייך לחברה כזו או אחרת, כלומר, סך נכסי החברה בניכוי סך התחייבויותיה.

הצעת רכש

הצעה לרכישת מניות על ידי בעלי עניין המחזיקים ב-5% מבעלות על חברה נסחרת בבורסה.

חוזה עתידי

חוזה הנערך לצרכי קביעת מועד ומחיר המכירה של נייר ערך מסוים. החוזה נערך בין הצד המוכר לצד הקונה, כאשר במקרים בהם שוויו של נייר הערך ירד המוכר הוא המרוויח מהעסקה ואילו במקים בהם שווי נייר הערך עלה הקונה הוא זה המרוויח.

לונג/שורט

מכירה בשורט היא למעשה מכירת נייר ערך אשר אינו נמצא בתיק ההשקעות. מכירה בשורט מתבצעת על מנת להרוויח מירידה במחיר של נייר ערך או נכס פיננסי אחר, כאשר לאחר ביצוע המכירה בפועל, במקרים בהם נייר הערך יותר ניתן לרכוש אותו במחיר נמוך יותר ממחיר המכירה ובכך לסיים את השורט ברווח.

מדדים

כלי מעקב בסיסי המאפשר מעקב כללי אחר ניירות ערך מסוימים, חברות מסוימות הנסחרות בבורסה, שווקים כלכליים במדינה כזו או אחרת וכדומה.

לצורך העניין: מדד תל אביב 35 הינו מדד העוקב אחר מצבן הפיננסי של 35 החברות הגדולות ביותר בבורסה הישראלית.

מינוף

אחד ממושגי היסוד בעולם ההשקעות המתאר מצב בו המשקיע נוטל הלוואה לצרכי ביצוע השקעה בסכום כסף הגדול יותר מהסכום הנמצא ברשותו.

ניתוח טכני

אחת מהשיטות הנפוצות ביותר לצרכי חיזוי תנודות עתידיות צפויות של נכסים פיננסיים כאלו ואחרים.

שיטה זו עוקבת אחר ההיסטוריה של הנכס וזאת במטרה לנסות ולייצר תחזית מדויקת ככל הניתן בכל הנוגע לשוויו בעתיד הקרוב.

ניתוח פיננסי

בדיקה מעמיקה של הדו"חות הכספיים של חברות וגופים פיננסיים וזאת במטרה להעריך את כיווני הצמיחה העתידיים של החברה/גוף פיננסי.

פיזור סיכון

תמהיל השקה המשלב בתוכו מספר אפיקי השקעה שונים ומגוונים וזאת במטרה להימנע ממצב בו כל כספי ההשקעה מושקעים באפיק אחד.

שער חליפין

היחס בין מטבע אחד למשנהו, לדוגמא: יחס החליפין בין השקל ביחס לדולר. מונח זה נפוץ בעיקר בקרב משקיעים בשוק ה-מט"ח המאפשר ביצוע פעולות מסחר יומי.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

דילוג לתוכן