שוק ההון בישראל

שוק ההון בישראל – מדריך הגורמים השונים

אם עברתם את גיל 25 ואתם אנשים עובדים, סביר להניח, כי בדרך כלשהי, כך או אחרת, כספכם מושקע בבורסה. אם זה דרך השקעה אקטיבית ומודעת, או (וכאן הסבירות היא רבה יותר) שכספי קופת הגמל שלכם, קרנות ההשתלמות, ביטוחי המנהלים או קרן הפנסיה שלכם מושקעים בשוק ההון על ידי הגוף המנהל אותם, וזאת, אפילו מבלי שתדעו על כך.
מה שמעורר את התהייה הטבעית – אם הכסף שלכם "עובד" ממילא, איפשהו ועבור מישהו, לא עדיף שאתם תהיו אלה שנהנים מתוצאות עבודתו? כך, אגב, נולדים רוב המשקיעים האקטיביים. אבל, לפני שאתם צוללים בקפיצת ראש לתוך הבריכה של ההשקעות השונות, בואו נוודא יחד שיש בכלל מים בבריכת שוק ההון בישראל, ובדרך, נצייד אתכם גם בכמה מצופים שיאפשרו לכם לשחות בה כמו אלופים!

מהו שוק הון, מהו שוק כספים ומהם שווקים פיננסיים?

שוק ההון בישראל
נתחיל מהקל אל הכבד במונחי היסוד:
שוק ההון (Capital market) – שוק הון, בהגדרתו, הינו מערכת בה מועברים המשאבים מהגורמים החוסכים לגורמים המשקיעים באמצעותם של המתווכים הפיננסיים לטווח זמן של מעל לשנה.
הרכיבים הפיננסיים הנסחרים בשוק ההון מתחלקים בין שני סוגים שוק – השוק הראשוני (בו מגויס ההון באמצעות הנפקות ניירות ערך חדשות) לבין השוק המשני (בו נסחרים נ"ע אשר הונפקו בעבר).
שני סוגי השווקים קשורים זה בזה, כאשר השוק הראשוני מהווה את מקורו של שוק משני. בישראל, נשלט ומבוקר שוק ההון ע"י הממשלה, אשר לה שליטה על היקפן, ייעודן ועלויותיהן של ההשקעות הריאליות הקיימות במשק.
שוק הכספים (Money Market) – הוא מערכת שבה מוסדות ומתווכים פיננסיים סוחרים במסמכים פיננסיים קצרי טווח (אשר מועד פירעונם קצר משנה). שוק הכספים מספק פתרונות גם לחוסר וגם לעודף נקודתי של מזומנים, מאחר ולמוצרים הנסחרים בו ישנם שוק ראשוני ושוק משני שהם אקטיביים.
השווקים הפיננסיים (Financial Markets) – מאחר ומרבית המוסדות הפיננסיים עוסקים בשני סוגי השווקים שהזכרנו, ועוסקים במסחר גם קצר מועד וגם ארוך טווח, זהו השם הכולל שניתן להם.

מבנה הפיקוח על השווקים הפיננסיים בישראל

כיום, במדינת ישראל פועלות שלוש רשויות עיקריות שתפקידן פיקוח על שווקי ההון והכספים: המפקח על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, רשות ניירות ערך והמפקח על הבנקים.

אגף שוק ההון, ביטחון וחיסכון

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון (המכונה אגף שוק ההון, לצורך קיצור) הוא הגוף האחראי על הסדרתם של השירותים המוצעים בתחומי הביטוח והחיסכון הפנסיוני והפיקוח עליהם.
שתי המטרות המרכזיות של אגף שוק ההון הן ההגנה על החוסכים ועל המבוטחים והבטחת קיומן של השקיפות, ההוגנות והתחרות בתחומי הביטוח והחיסכון הפנסיוני. כמו כן, מהצד השני של המפה, האגף ממונה גם על יציבותם של הגופים המוסדיים, והוא האחראי ליציבותו של שוק זה בכללותו.
במסגרת פעילותו המתמקדת בשוק ההון, ככלל, אחראי האגף על ייזום השינויים במבנהו המוסדי של שוק ההון, ועושה זאת עלי ידי החקיקה, ההסדרה והתיאום שבין אגפים שונים במשרד האוצר וברשויות הנוספות, למשל, רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך.
מטרתן של פעולות ההסדרה והתיאום שמבצע האגף היא שיפור, גיוון ושכלול שוק ההון הסחיר והלא סחיר.

רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך (המכונה "הרשות") הוקמה על פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ופעילותה מתמקדת בשמירה ובהגנה על האינטרסים של ציבור המשקיעים בנ"ע. זאת היא עושה ברשימה ארוכה של פעילויות ופעולות, שמטרתן לבקר, לפקח ולהסדיר את פעילותם של הענפים הפיננסיים השונים.
הרשות, היא גם הגוף המפקח על ניהולה התקין של הבורסה והאחראית לתחום רישוי מנהלי התיקים ויועצי ההשקעות, כולל הפיקוח עליהם. כמו כן, אחראית הרשות לאכיפת הוראותיהם של חוק ניירות ערך וחוקים אחרים אשר מסדירים את התנהלותם של הגופים המפוקחים על ידה.

המפקח על הבנקים

המפקח על הבנקים הוא הגוף האחראי על שמירת החוסן והיציבות של המערכת הבנקאית לצורך ההגנה על טובת הציבור.

איך בונים תיק השקעות מניב?

תיק השקעות מניב
יכולנו עכשיו להסביר כאן על סוגי ההשקעות הנפוצות בשוק ההון הישראלי, על ההבדלים ביניהן, על יתרונותיו היחסיים של כל אפיק השקעה ועל הצורך בהתאמה בין אופי תיק ההשקעות לאופיו של המשקיע, אבל את כל זה, תוכלו למצוא בכל חיפוש זריז בגוגל.
במקום כל זה, אנחנו בוחרים לתת לכם, כמתעניינים, מתחילים או כמי שעדיין איננו מצוי ברזי ההשקעות בישראל, חמישה טיפים, שחלקם ימטבו את תיק ההשקעות העתידיים שתבנו, ואחרים יזהירו אתכם מפני פחים, אשר אופייניים במיוחד למשקיעים בתחילת דרכם.
טיפ מספר 1 – אין קסמים!
זה, אולי, הטיפ החשוב ביותר שתקבלו בדרך. השקעה נבונה שמניבה תשואה גבוהה איננה קסם, לאף יועץ השקעות אין כדור בדולח (לפחות לא שידוע לנו על כך) והדרך הנכונה להגיע להשקעה כזו, היא ללמוד, והרבה. בסוף המאמר נרכז לכם גם את הקורסים המומלצים שיקנו לכם את המידע הנדרש לכם לצורך צעידת צעדיכם הראשונים בתחום.
טיפ מספר 2 – אל תשקיעו לטווח הארוך את הכסף שתזדקקו לו מחר!
בתור "הון התחלתי" התייחסו רק לכספים שלא תזדקקו להם בעתיד הקרוב. למידת ההשקעה בבורסה וההשקעה בבורסה דורשות זמן ואינן מהוות תחליף לחיסכון.
טיפ מספר 3 – התאמנו על "יבש"!
בתחילת דרככם במסחר, בנו תיק וירטואלי ובחנו את עצמכם, את רמת הידע שלכם ואת המוכנות שלכם (מכל הבחינות) להשקעות אמיתיות.
טיפ מספר 4 – עקבו בשקט אחרי ההשקעה ולימדו אותה לעומק בטרם כניסה אליה!
הדרך הטובה ביותר למתחילים (בכל תחום) היא להתבונן, לעקוב ולבחון, ורק לאחר מכן להפוך למשתתף. קראו כמה שיותר מידע על החברה שבניירות הערך שלה אתם מתכוונים להשקיע וחפשו את האספקט האנושי שמאחוריה. אם אינכם מאמינים בחברה, אל תשקיעו בה!
טיפ מספר 5 – קבעו לעצמכם כללי ברזל!
קל מאד להיסחף ולהחליט שאתם לא מחליטים, ואז – להיסחף עוד קצת. קבעו לעצמכם נקודות לכניסה וליציאה לכל השקעה, כולל נקודות "סטופ לוס", וחשוב מזה – עימדו בהן!

מכללת פסגות

המכללה הוותיקה והמובילה בישראל בתחומי לימודי שוק ההון, הנדל"ן, היזמות העסקית. מאז הקמתה (בשנת 2005) ועד היום, הכשירה המכללה עשרות אלפי תלמידים בתחומים הללו, תוך הקפדה על מתן כלים פרקטיים (ולא תיאורטיים בלבד!), אשר מאפשרים לבוגריה העושים בהם שימוש לממש את האפשרות להכנסה נוספת, או להפוך את התחום הנלמד לתחום העיסוק העיקרי שלהם.
למכללה שישה סניפים (בערים רחובות, רמת גן, כפר סבא, חיפה, ירושלים ובאר שבע), כך שהמרחק איננו יכול להוות עבורכם תירוץ לאי רכישת ההשכלה בתחום שמעניין אתכם.
מכללת פסגות הוקמה בשנת 2005 ומאז כבר עברו בשורותיה מעל 30,000 סטודנטים. למכללה מספר סניפים ברחבי הארץ במיקומים מרכזיים. פסגות מעניקה לסטודנטים שלה את הידע המקצועי ברמה הגבוהה ביותר לצד הכשרה מעשית וכלים פרקטיים – אלו ישרתו כל בוגר בהשתלבות בשוק ההון, שוק הנדל"ן ועולם היזמות, ביתר קלות ועם יתרון.
פסגות היא מכללת ההייטק היחידה בעלת "תו אמון הציבור" ומלווה את כלל בוגריה גם לאחר שסיימו את לימודיהם.
מקימי המכללה, רועי ראובן ויניב ארביב, הוכתרו על ידי עיתון דה מרקר כ "מפצחי המניות" ומצליחים לנהל את המכללה ביד רמה. כשנתיים לאחר הקמת המכללה, פרסו ראובן וארביב, ספר בשם "לאן נעלמו 300%" והספר זכה לתואר הנכסף "ספר החודש" של מגזין גלובוס.

כיצד מתחילים? – פירוט קצר של מגוון הקורסים במכללה

מכללת פסגות מציעה מבחר קורסים בתחום שוק ההון, בין אם למתחילים העושים את צעדיהם הראשונים בתחום, ובין אם למתקדמים יותר:
קורס השקעה בשוק ההון

קורס ניהול תיק השקעות עצמאי בשוק ההון

הקורס מיועד לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בשוק ההון והמט"ח ומדובר בקורס בסיס המעניק ניתוח טכני ועוסק במסחר סווינג המאפשר לשלבו עם עיסוקים אחרים. בקורס יוצגו את כלי המסחר השונים ונלמד לפתח משכל מסחרי. במהלך הקורס, נעסוק בעבודה מעשית בתוכנת דמו ותנאי הסף להצלחה הם הן העבודה מעשית והן תרגול החומר.
מספר מפגשים: 14 מפגשים בני 3 שעות כל אחד (42 שעות סה"כ)
שיעורי אונליין : 5 חדרי מסחר בשבוע

קורס ניהול פיננסי –

קורס ניהול פיננסי או בשמו המוכר Capital Management, עוסק בעולם ההשקעות ארוכות הטווח במניות, קרנות נאמנות, תעודות סל, ניהול פנסיה, השתלמות, כספים בניהול הבנק ובתי ההשקעות. במהלך הקורס, נלמד את המודלים שהוכיחו את עצמם ברחבי השווקים הפיננסים השונים ובוול סטריט.
מטרות הקורס: יצירת עתיד פיננסי איכותי וטוב יותר, אסטרטגיות השקעה, שווי כלכלי עבור השקעה, ניהול כספים בצורה חכמה יותר, הכרת הטבות המס ומכשירים פיננסים, הכרת העבודה עם מודלי השקעה ארוכת טווח ועוד.
מספר מפגשים: 8 מפגשים בני 3 שעות כל אחד (24 שעות סה"כ)
דרישות קדם: אין

קורס מסחר יומי – DAY TRADE –

אם כבר עסקתם בעולם המסחר היומי והנחתם את דריסת הרגל שלכם אך הפיתוח האישי שלכם חשוב לכם ואתם יודעים שיש עוד הרבה מה ללמוד, קורס מסחר יומי זה הקורס המתאים עבורכם.
Day Trade מהווה את הרמה הגבוהה ביותר של מסחר בבורסה, הן מהפן המעשי והן מהפן הרגשי ויתרונותיו גדולים. בסוג מסחר זה מייצרים הכנסה מעבודה של מספר שעות מועטות ביום על ידי יכולת ניתוח גרפים במהירות גבוהה (1-5 דקות בלבד), קבלת החלטות מהירות ולהצליח לשלוט באופן מושלם במסחר ובפעולות המסחר.
מספר מפגשים: 9 מפגשים בני 3 שעות כל אחד (27 שעות סה"כ)
דרישות קדם: ניהול תיק השקעות עצמאי ומסחר פעיל בשוק המניות/מט"ח או חוזים.

קורס מט"ח- מודלים מתקדמים –

קורס מט"ח עובד בשיטת לימוד חדשנית ושאינה קלאסית. בקורס נכיר את עולם הסחורות והמטבעות, נשדרג את יכולות המסחר בשוק המניות, נלמד את השוק הפועל במשך 24 שעות ונעניק לסוחר מבחר רב של שיטות ואסטרטגיות עבודה חדשניות וייחודיות כאשר מטרת העל היא ייצור הכנסה נוספת.
במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים לכלים מעשיים העוזרים לנבא מהלכים, לעמוד באתגרים השונים שעולם המסחר מעמיד, ילמדו לקחת סיכונים מחושבים וירגישו ביטחון במהלך ביצוע עסקה.
מספר מפגשים: 8 מפגשים בני 3 שעות (24 שעות סה"כ)
דרישות קדם: ידע בניתוח טכני וניסיון ומסחר
מכללת פסגות מציעה קורסים רבים נוספים, שמטרתם לתת לכם את הכלים הטובים ביותר להתפתח בתחום שוק ההון וההשקעות.
זכרו, שוק ההון שקול לזירה בה המנצח הוא זה שיצליח לעשות הכי מעט טעויות אל מול מתחריו. הידע שלכם הוא המפתח להצלחה – למדו מהטובים ביותר!

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

דילוג לתוכן