שינוי מבורך במשכורת חודש אוגוסט – האם שמתם לב?

הכותב הוא ליאור ברק, מרצה בכיר ומנהל תחום Capital Management ואופציות במכללת פסגות.
בעקבות צו הרחבה שנחתם ב 23.05.2016, עלו שיעורי ההפרשות לביטוח הפנסיוני החל ממשכורת חודש יולי 2016, אשר שולמה בחודש אוגוסט. להלן מקרה בוחן לעובד שכיר.
במסגרת צו ההרחבה, הפרשות העובד והמעסיק לקרן הפנסיה יגדלו בסה"כ ב-1% בשתי פעימות. הפעימה הראשונה הייתה במשכורת חודש יולי (ששולמה כאמור בחודש אוגוסט) והפעימה השניה עתידה לקרות בינואר 2017. הגדלת ההפרשות באחוז אומנם לא נשמע הרבה, אך כפי שנראה זה לא דבר בטל בשישים. המהלך צפוי להגדיל את הפנסיה החודשית שלנו.
מקרה הבוחן שבחרנו: שכיר בן 30 ששכרו הקובע  לקרן הפנסיה הוא 10,000 ש"ח בחודש.  עד הרפורמה, הפקדות העובד עמדו על 5.5%, הפקדות מעסיק על 6% והפרשה לפיצויים על 6%. דמי-ניהול: 2% על הפקדות ו- 0.25% על צבירה. עד גיל 30 העובד צבר כבר 100,000 ש"ח בקרן פנסיה. תשואה של קרן הפנסיה עומדת על 4% לשנה. מקדם המרה 200.

השינוי: ההפרשות העובד גדלו מ 5.5% ל- 5.75% ומחודש ינואר 2017 יעלו ל 6%. 
דוגמא: עובד ששכרו הקובע לפנסיה עומד על 10,000 ש"ח לחודש.
לפני השינוי: העובד הפריש מתלוש השכר שלו 5.5% לקרן הפנסיה, כלומר 550 ש"ח בחודש.
לאחר השינוי: במקום להפריש מדי חודש 550 ש"ח יפריש העובד לקרן הפנסיה 600 ש"ח בחודש.
המשמעות המיידית:  כ-50 ש"ח פחות בתלוש השכר, במצטבר, לאחר שני השינויים.
השינוי: ההפרשות המעסיק גדלו מ 6% ל- 6.25% ומחודש ינואר 2017 יעלו ל 6.5%. 
דוגמא: עובד ששכרו הקובע לפנסיה עומד על 10,000 ש"ח לחודש.
לפני השינוי: המעסיק הפריש מכספו שלו, לקרן הפנסיה של העובד 6% מדי חודש, כלומר 600 ש"ח בחודש.
לאחר השינוי: במקום להפריש מדי חודש 600 ש"ח יפריש המעסיק לקרן הפנסיה 650 ש"ח בחודש.
המשמעות המיידית: המעסיק יוציא מכיסו כ-50 ש"ח יותר בכל חודש לצורך הגדלת ההפרשה הפנסיונית.
המשמעות בטווח הארוך (בהנחה שהפעימה השניה אכן תתרחש):
פנסיה חודשית שתהיה גבוהה בכ- 460 ש"ח בכל חודש ביחס למצב לפני הרפורמה.

המכללה עוסקת בלימודי שוק ההון ומסחר בלבד, אינה מספקת שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק, ואינה בעלת רישיון מכוח החוק. יודגש: מבזקי המידע והשיעורים בחדרי המסחר כוללים נתונים כלליים אודות אירועים בשוק ההון, ואינם מתיימרים להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של אדם מסוים

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

דילוג לתוכן