על דיבידנד ובורסה…

כותב: מכללת פסגות
החל מיום 06�1�1 עלה שיעור המס על רווחים מניירות ערך בבורסה משיעור של 15% ל-20%. בעת מימוש המניה, ובמידה וקיים רווח במכירתה, מנכה הבנקהברוקר את המס  ומעביר אותו ישירות למס הכנסה. לא תמיד נדרש לשלם את מלוא המס גבין הרווח הנ"ל, וקיימים מקרים בהם ניתן לדרוש החזר מס הכנסה.
סעיף 92(א)(4) לפקודת מס הכנסה קובע:
היה לאדם הפסד הון במכירת נייר ערך בשנת המס ,יחולו עליו הוראות פסקאות 1 או 3 לפי העניין והפסד ההון יקוזז גם כנגד אלה:
א- הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו בשל אותו נייר ערך.
ב- הכנסה מריבית  או מדיבידנד בשל ניירות ערך אחרים ,ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד שקיבל אותו אדם לא עולה על 25%.
לדוגמא: ליוסי חולק דיבידנד בסך 200000 ₪ מחברה פרטית שבבעלותו – שעור המס בגין הכנסה זו הוא 25% כלומר יוסי ישלם מס הכנסה בסך 50000 ₪ כמו כן ליוסי הפסד ממכירת ניירות ערך בשנה זו בסך  200000 ₪ (מגן המס בגין אותו הפסד הנו בשיעור של 20%). בהתאם להוראות הסעיף יכול יוסי לקזז את הפסד ההון ממכירת ניירות הערך, כנגד הדיבידנד שחולק לו ולחסוך 50000 ₪.
המסקנה העולה מן האמור הנה:

  1. באם מומש הפסד בבורסה כדאי למשוך דיבידנד בגובה ההפסד ולחסוך את המס על הדיבידנד בשיעור של 25%.
  2. קיזוז ההפסד גורם לחיסכון במס בשיעור של 5% שהנו ההפרש בין המס בגין נייר הערך למס בגין הדיבידנד.

נקודה למחשבה: באם הגעתם לסוף שנה ונייר הערך שבו השקעתם נמצא בהפסד, יש לחשוב על מימושו, וכנגד למשוך דיבידנד בחברה שבבעלותכם.
כמו כן ע"פ ההוראות החדשות רווחי הון מהבורסה ניתנים לקיזוז כנגד כל הפסד הוני שנוצר כגון-הפסד משבח מקרקעין,הפסד מהשקעה בעסק וכדומה..
מאמר זה מוגש כאינפורמציה בלבד.
אין בסקירה זו המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת הנייר או למוכרו.
קבלת החלטה כלשהי המתבססת על סקירה זו הינה על אחריותו של המשתמש בלבד.

המכללה עוסקת בלימודי שוק ההון ומסחר בלבד, אינה מספקת שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק, ואינה בעלת רישיון מכוח החוק. יודגש: מבזקי המידע והשיעורים בחדרי המסחר כוללים נתונים כלליים אודות אירועים בשוק ההון, ואינם מתיימרים להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של אדם מסוים

 

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

דילוג לתוכן