ניתוח פונדמנטלי – הניתוח האידיאלי

כותב: מכללת פסגות
ניתוח פונדמנטלי של חברות עסקיות הוא ניתוח לבדיקה ולבחינת מצבה הכלכלי והפיננסי, זיהוי יתרונה התחרותי, אופן ניהולה, מאפייני השוק שבו היא פועלת. ניתוח פונדמנטלי יכול להיעשות לא רק בחברות אלא גם על כלכלות שונות, ענפי מסחר שונים, סוגים שונים של ניירות ערך, מטבעות ועוד. ניתוח פונדמנטלי מספק מידע עובדתי רב חשיבות המסייע למשקיעים לבחון באופן אובייקטיבי את כדאיות השקעתם במניותיהן של חברות שונות.

ניתוח פונדמנטלי – הערך המוסף של מניות היסוד

ניתוח פונדמנטלי מאפשר קבלת תמונה מלאה למשקיעים בכך שהוא מסביר מצב נתון, מספק סקירה מפורטת, המלצות על אודות הפעילות המושכלת בשוק ההון. עיקר חשיבותו של ניתוח פונדמנטלי הוא ביכולתו לבחון את מצבה הכמותי והאיכותי של החברה המנותחת. ניתוח פונדמנטלי מאפשר שיקוף מדויק של חברה, אומדן השווי הכספי שלה והערכת השווי העתידי שלה, חיזוי מגמתה – עלייתה או ירידתה, ניתוח דוחותיה הכספיים, מאזן הכנסותיה והוצאותיה, סך כל נכסיה והתחייבויותיה, סיכוני האשראי שלה ושקלול מרכיבים הקובעים את מצבה ואת יציבותה העסקית של החברה.

המכללה עוסקת בלימודי שוק ההון ומסחר בלבד, אינה מספקת שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק, ואינה בעלת רישיון מכוח החוק. יודגש: מבזקי המידע והשיעורים בחדרי המסחר כוללים נתונים כלליים אודות אירועים בשוק ההון, ואינם מתיימרים להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של אדם מסוים

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

דילוג לתוכן