מתנדים וסטיות מתנד – כמה סוגים ישנם?

מתנדים הינם כלים טכניים נוספים, המסייעים בקבלת החלטות בעת כניסה לעסקה

המתנדים מבוססים על חישוב של שערי המטבע ומציגים או התפתחותם של השערים בלוגיקה שונה, מול יחס אל העבר.

ניתן להבחין בהתחלקות של המתנדים לשתי קבוצות עיקריות:

1) מתנדים בעליי ציר אמצע ללא גבולות מוגדרים.
2) מתנדים בעליי ציר אמצע עם גבולות מוגדרים.
המתנדים בעליי הגבולות יותר קלים לניתוח, ומסייעים דרך הגבולות לזהות מצבים קיצוניים של שוק רווי. למעשה המתנדים מראים פחות או יותר אותו הדבר, אומנם ההבדלים בניהם באים בעיקר בנוסחאות לחישובם.

אחד המתנדים הנוחים לשימוש הינו מתנד המומנטום -Momentom

מתנד המומנטום הינו אינדיקטור טכני המודד את קצב השינוי של הנייר. התנועה יוצרת אוסילטור שנע בסקלה בלתי מוגדרת שבין 1 ל- (1-) , לעולם המתנד לא מגיע לערכים אילו ולכן מתנד המומנטום משתייך לקבוצת המתנדים ללא גבולות מוגדרים.
במתנד ישנו קו מקווקו החוצה את הסקאלה, הוא קו המשווה וערכו 0. החישוב המקובל איתו נהוג לעבוד הוא 10. משמע המתנד מודד כל 10 מפרק הזמן הנתון את קצב השינוי במגמה.
אופן העבודה עם המתנדים מתבסס על מה שקרוי סטיות מתנד. למעשה סטיות מתנד הן כאשר הגרף מראה על כיוון אחד והמתנד מראה בדיוק ההפך. בדרך כלל לאחר שנזהה מצב כזה יחול לו היפוך כיוון בשוק. הסטיות מתחלקות לשני סוגים, סטיות שווריות וסטיות דוביות.
לדעת הכל על לימודי שוק ההון עם מכללת פסגות>>>

מהי סטייה דובית?

סטייה דובית הינה סטייה במתנד המרמזת על כיוון עתידי של המטבע לשורט.
על הגרף נראה שיאים עולים או שיאים הנמצאים באותו הגובה. אולם מנגד, במקביל אראה במתנד שיאים יורדים המסמנים על מבנה מחירים יורד.
כאן מתקבל הרמז לכך שאומנם המטבע עולה יותר ויותר בגרף,  אך למעשה העוצמה של הקונים יורדת בהדרגה יותר ויותר ואין למטבע את הכוח לעלות.  ולכן במתנד נוצרים שיאים יורדים.  משמע בקרוב כנראה יתקבל היפוך מגמה לשורט.

מהי סטייה שוורית?

סטייה שוורית זו סטייה המרמזת על שינוי כיוון עתידי ללונג.
על הגרף להבדיל מהסטייה הדובית, נראה שני שפלים יורדים או שני שפלים הנמצאים בגובה זהה. אולם מנגד במתנד  אראה שני שיאים עולים המציינים מבנה מחירים עולה. מכאן ברור שלמרות שבגרף אנחנו רואים את המטבע במגמת ירידה למעשה עוצמת המוכרים בהדרגה יורדת יותר ויותר.
עם כל ירידה נוספת של הגרף המומנטום נחלש יותר ויותר. מכאן ברור שאין מה לחפש בזמן הקרוב את המטבע לשורט כי אם אולי דווקא ללונג.
יש לזכור שסטיות מתנד אינם כלים העומדים בפני עצמם, הם אך ורק כלים מחזקים בכניסה לעסקה.

המכללה עוסקת בלימודי שוק ההון ומסחר בלבד, אינה מספקת שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק, ואינה בעלת רישיון מכוח החוק. יודגש: מבזקי המידע והשיעורים בחדרי המסחר כוללים נתונים כלליים אודות אירועים בשוק ההון, ואינם מתיימרים להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של אדם מסוים

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

דילוג לתוכן