ועדת הכספים אישרה את הארכת הוראת השעה במס רכישה

מאת: עו"ד שי ניזרי

ועדת הכספים של הכנסת בישיבתה מיום 1.5.13 אישרה את הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס’ 76), התשע"ג-2013, אשר מאריכה את תוקפה של הוראת השעה לגבי מדרגות מס הרכישה לדירה יחידה ולדירה נוספת.

הלכה למעשה, בהחלטתה הנ"ל, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את הארכת הוראת השעה, שאמורה הייתה לפוג ביום 5.5.13, לגבי רכישת דירה יחידה ולגבי רכישת דירה נוספת בכל הנוגע למדרגות מס הרכישה החלות לגביהן כפי שנקבעו בהוראת השעה וזאת החל מיום 6.5.13 וכלה ביום 31.12.14.

מנהל רשות המסים, משה אשר, אשר הציג את התיקון לחוק בפניי חברי ועדה הכספים של הכנסת, ציין בדבריו כי בתקופה זו קיימת חשיבות לאפשר המשכיות להוראות הקיימות בחקיקה וזאת על מנת למנוע עיכובן של עסקאות במשק וכן כדי למנוע הפסד הכנסות לקופת המדינה.

כזכור, מדרגות מס הרכישה נקבעו החל בפברואר 2011 כהוראת שעה בחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א-2011 (להלן – הוראת השעה), עד ליום 31.12.2013, והוארכו עקב הבחירות לכנסת עד ליום 5.5.2013.

כעולה מן האמור, המשמעות הינה כי ככול והצעת החוק תאושר סופית במסגרת הליכי החקיקה בכנסת, הרי שהיא מאריכה את שיעורי מס הרכישה המופחתים ליחיד שרכש דירת מגורים יחידה, שנקבעו גם הם בהוראת השעה.

מדרגות מס הרכישה שאושרו בהצעת החוק לדירה יחידה:

על חלק השווי שעד 1,470,560 שקלים חדשים –0%

על חלק השווי העולה על 1,470,560 שקלים חדשים ועד 1,744,770 ש"ח – 3.5%

על חלק השווי שעולה על 1,470,560 – 5%

כמו כן, הצעת החוק מאריכה את מדרגות מס הרכישה המוגדלות שנקבעו בהוראת השעה, לגבי רכישת דירה נוספת ולהלן מדרגות מס הרכישה שאושרו בהצעת החוק לדירה שאינה דירה יחידה:

על חלק השווי שעד 1,089,350 שקלים חדשים – 5%;

על חלק השווי העולה על 1,089,350 שקלים חדשים ועד 3,268,040 – 6%;

על חלק השווי העולה על 3,268,040 – 7%

אולם, כפי שציין מנהל רשות המיסים בדבריו בישיבת הועדה, אישור הצעת החוק נשוא מאמר זה, אינה סוף פסוק וכי בקרוב יובאו לאישורה של ועדת הכנסת הצעות חוק נוספות שיכללו הצעות לגבי מס שבח ומס רכישה על דירות יוקרה ועל דירות הנרכשות ע"י תושבי חוץ.

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

דילוג לתוכן