דרכי זהירות מחדלות פירעון אג"ח

כותב: מכללת פסגות
כיום בעקבות משבר הסאב-פריים שגרם למחיקות של כספים רבים בבנקים נוצר מצב שהבנקים כבר לא ממהרים להלוות בקלות כספים כמו בשנים האחרונות ובנוסף חברות רבות עברו זעזוע וירידה חדה בערך המניות מה שגורם לתשואה גבוהה באג"ח שניתן לקבל מחברות אלו אך חשוב לשים לב קיים חשש סביר שחלק מאותם חברות המחזיקות אג"ח לא יצליחו לעמוד בפירעון החוב.

להלן מס ' כללים שיעזרו לזהות חברות שעלולות לסבול מחדלות פירעון

1. השפעת מאקרו:משבר האשראי העולמי והאינפלציה מגדילים את הוצאות המימון של החברות ומקשים עליהן לשרת את חובן. מומחי אשראי טוענים ששיעור חדלות הפירעון הנמוך שהורגלנו אליו בשנים האחרונות לא יחזיק מעמד בשנים הקרובות.
2. פיזור סיכונים-בכדי לבנות תיק אג"ח ולהקטין את רמת הסיכון מחדלות פירעון  רצוי להשקיע במס' רב של אג"ח ובנוסך להחזיק אג"ח ממס' רב של תחומים.
3. רמות סיכון-ישנם תחומים שרמות הסיכון בהן גבוהים יותר מתחומים אחרים למשל תחום הנדל"ן.לכן בתחומים אלו יש להשקיע רק באג"ח עם תשואות גבוהות יותר משאר התחומים בכדי לפצות על הסיכון.
4. בעלי חוב נוספים-מומלץ לבדוק האם לחברות יש שותפים לחוב,מה חלקם של בעלי האג"ח ביחס לבנקים .בנוסף יש לבדוק מה הביטחונות שעומדים לרשותם והאם הם מספקים.
5. הוצאות מימון וחשיפה מטבעית-יש להן השלכה ישירה על תזרים המזומנים של החברה.החשיפה המטבעית,ראינו את זה היטב בשנה האחרונה עם ירידת ערך הדולר בחברות שהכנסותיהן בדולרים אך ההוצאות שלהם בשקלים.אירוע זה פגע בביצועים הכלכליים של החברות.
6. איכות ההנהלה-מרכיב מאד חשוב בחידלון פירעון האג"ח הוא המוניטין
7. של ההנהלה.
8. רצוי לבדוק את המחויבות של בעלי השליטה לחברה,את יכולתם הכלכלית
9. בזמן מצוקה כלכלית בחברה.
10. מדיניות דיבידנדים-יש לשים לב למדיניות הדיבידנדים בחברה.חברה שידועה כנדיבה במדיניות חלוקת הדיבידנדים שלה גורעת מתזרים המזומנים של החברה ומייצרת סיכון מסוים לבעלי האג"ח.
11. בדיקת תזרים המזומנים-כאן צריך לבדוק את כל סיכוני החברה ויש צורך לבדוק את הדוחות הכספיים.ראשית יש לבדוק ¸מאפייני הפעילות של החברה.בענף הנדל"ן יש לבדוק את התקדמות הפרויקטים ,קצב מכירות,ותזרים מזומנים שיושפע מהיבטים אלו.

המכללה עוסקת בלימודי שוק ההון ומסחר בלבד, אינה מספקת שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק, ואינה בעלת רישיון מכוח החוק. יודגש: מבזקי המידע והשיעורים בחדרי המסחר כוללים נתונים כלליים אודות אירועים בשוק ההון, ואינם מתיימרים להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של אדם מסוים

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

דילוג לתוכן