גידור ללא עלות על מדד ת"א-25 ( 06/2013 ):

כותב: ליאור ברק
חשבו על מצב בו אתם יכולים לקנות כרטיס הגרלה שעולה 5 ₪ ובו שני פרסים אפשריים: 1000 ₪ ו-30 ₪. האם הייתם רוצים לקנות את הכרטיס?
אני מתאר לעצמי שהתשובה שעניתם היא בטח!!!  הרי אין כל סיכוי להפסיד אלא רק להרוויח.
ואם הייתי מספר לכם שהסיכוי לרווח של 1000 ₪  עומד על 5%, האם עדיין הייתם מסכימים לרכוש את הכרטיס? אני מתאר לעצמי שכן – הרי עדיין אין לכם מה להפסיד.
מה הקשר בין הסיפור לבין אופציות מעו"ף?
למעשה, רכשתי ביטוח נגד קטסטרופה על מדד ת"א-25 ע"י אופציות מעו"ף הנסחרות בבורסה בת"א.
להמחשת מתווה הביטוח, אנא בחנו היטב את הגרף מטה :
• ציר אופקי – ערכים שונים (עתידיים) של מדד ת"א-25, החל מ 1140 עד ל- 1200 נקודות.
• ציר אנכי – רווח/הפסד בשקלים ליחידת אסטרטגיה, בטווח של 30 ₪ עד ל 1000 ₪.

ניתוח הגרף

ניתן לראות שכל עוד מדד ת"א-25 יהיה מתחת ל- 1160 נקודות (ציר אופקי), נרוויח 995 ₪ . במדד שמעל 1170 נקודות נרוויח 25 ₪. בין מדד 1160 לבין מדד 1170 נקודות אנו יכולים להרוויח כל סכום שבין 25 ₪ ל-995 ₪.

מסקנות

א. לפנינו אסטרטגיה שבהסתברות  100% תניב רווח בסוף החודש.
ב. זוהי אינה אסטרטגיית הכנסה, אלא גידור נגד קטסטרופה – גידור שבמקרה זה לא עולה כסף (ואף מניב כסף).
ג. ניתן לצרף גידור כזה לכל יחידת אסטרטגיה שבנינו לחודש יוני.
לשאלות ניתן לפנות אליי:
ליאור ברק (liorb@psagot.org),
מנהל תחום אופציות,
מכללת פסגות.
מידע זה הינו לצרכי לימוד בלבד ואינו מהווה הצעה, המלצה, או הכוונה לבצע פעילות מסחר לרכישה, מכירה או אחרת, והאחריות לשימוש במידע, העברתו הלאה או המלצה לאחרים לבצע פעולה כלשהי הינה באחריות מוחלטת ושיקול דעתו וסיכון של המשתמש בלבד. המשתמש אחראי ולוקח על עצמו מלוא הסיכון והעלות הכספית שתנבע משימוש שייעשה במידע זה.

המכללה עוסקת בלימודי שוק ההון ומסחר בלבד, אינה מספקת שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק, ואינה בעלת רישיון מכוח החוק. יודגש: מבזקי המידע והשיעורים בחדרי המסחר כוללים נתונים כלליים אודות אירועים בשוק ההון, ואינם מתיימרים להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של אדם מסוים

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

יועצי הלימודים שלנו זמינים עבורך, וישמחו לעזור!

דילוג לתוכן