מרצה בקורס אג"ח ומנהל את החוב הממשלתי של מדינת ישראל במשרד האוצר