banner

ספינה בנמל היא בטוחה, אבל לא לשם כך נבנו ספינות


גרייס הופר

סדנאות מומחים

**יתכנו שינויים בנושאים ובלוחות הזמנים **

נושא

סוג שירות

מרצה

פירוט

תאריך לתאום מועד משוער

יום

שעה

סניף

הכרת עקרונות מסחר אלגוריתמי

פרונטאלי

אלון חורש

הכרת עקרונות מסחר אלגוריתמי (הרצאה פרונטלית) הרצאת מבוא לעולם המסחר האלגוריתמי, הכרת נושאים כמו:

• סוגי מסחר אלגוריתמי

• דומה ושונה בין מסחר אלגוריתמי ןומסחר אנושי

• ניצול מאפיינים של התנהגות מניה עבור מסחר

• שיטות שונות לכניסה, ניהול ויציאה מפוזיציה

• Backtesting

• ובטח יהיו המון שאלות בנושא הזה מהקהל…ההרצאה יכול להמשך משעה ועד… אינסוף. מתאימה לבוגרי הקורס או משתתפי הקורס משיעור 10 ומעלה

29.10.2018

יום ב'

18:00-21:00

סניף הראשי רחובות – רחוב המדע 8 פארק המדע רחובות

אופציות – מדד כגידור למניות

פרונטאלי

ליאור ברק

אחד הכלים החשובים בניהול תיק-השקעות הוא היכולת לגדר את התיק כנגד ירידות (ואפילו עליות).

בגידור אנו יכולים להמשיך להחזיק בתיק אך להיפגע פחות בירידות למשל, תוך הקטנת רכיב התנודתיות בתיק.

גידור הוא כלי חשוב הן לכל מנהל תיקים – עצמאי או מנהל תיקים בחברה.

בשיעור נסקור את אפשרויות הגידור בתיק מנייתי וגידור על מט"ח

26.11

יום ב'

18:00-21:00

רמת גן -בר כוכבא 23, בני ברק