banner

ספינה בנמל היא בטוחה, אבל לא לשם כך נבנו ספינות


גרייס הופר

סדנאות מומחים

**יתכנו שינויים בנושאים ובלוחות הזמנים **

נושא

מרצה

פירוט

תאריך לתאום מועד משוער

יום

שעה

סניף

מפגש עבודה מעשית

אלון סימקוביץ

במפגש נעבור יחד על עסקאות, ננתח טעויות במטרה להשיג תוצאות טובות יותר.
נבנה הרגלי עבודה נכונים ותוכנית עבודה מוגדרת.
תנתן עזרה פרטנית להבנת החומר הלימודי ובנוסף נלמד כלי מסחר נוספים.

** המפגש מוגבל ל-12 נרשמים בלבד! **

19/3/2020

 חמישי

18:00 – 21:00

 רחובות

נושא

מרצה

פירוט

תאריך לתאום מועד משוער

יום

שעה

סניף

ניהול סיכונים וגידור במסחר במניות

ליאור ברק

בתקופה של תנודתיות גבוהה בשווקים כדאי להיערך ולגדר את הסיכונים.

במפגש נלמד כיצד להשקיע במניות בצורה מבוקרת, להפחית את סטיית התקן

ולהגן על השקעות מפני ירידות חדות.

22/03/2020 ראשון

18:00 – 21:00

רמת-גן

נושא

מרצה

פירוט

תאריך לתאום מועד משוער

יום

שעה

סניף

מפגש עבודה מעשית שלומי טטרו במפגש נעבור יחד על עסקאות, ננתח טעויות במטרה להשיג תוצאות טובות יותר.
נבנה הרגלי עבודה נכונים ותוכנית עבודה מוגדרת.
תנתן עזרה פרטנית להבנת החומר הלימודי ובנוסף נלמד כלי מסחר נוספים.

** המפגש מוגבל ל-12 נרשמים בלבד! **

26/3/20

 חמישי

18:00 – 21:00

רמת-גן