banner

ספינה בנמל היא בטוחה, אבל לא לשם כך נבנו ספינות


גרייס הופר

סדנאות מומחים

**יתכנו שינויים בנושאים ובלוחות הזמנים **

נושא

מרצה

פירוט

תאריך לתאום מועד משוער

יום

שעה

סניף

מפגש עבודה מעשית

ינון סרור

במפגש נעבור יחד על עסקאות, ננתח טעויות במטרה להשיג תוצאות טובות יותר.
נבנה הרגלי עבודה נכונים, תוכנית עבודה מוגדרת ונעשה עבודה מעשית במסחר דייטרייד.
תינתן עזרה פרטנית לכל אחד בהתאם לצרכיו ובנוסף נלמד כלי מסחר נוספים.

01/08/2019

 חמישי

16:00 – 18:00

חיפה

נושא

מרצה

פירוט

תאריך לתאום מועד משוער

יום

שעה

סניף

הרצאת אורח- מסחר במניות

ד"ר מיכאל כהן

לסחור במניות  נתפס כעסק לא פשוט ולכך ישנם הסברים רבים.
אחת הסיבות העיקריות לכישלון במסחר הנה שרוב הסוחרים אינם מתייחסים למסחר כאל עסק לכל דבר.
מסחר בבורסה  מבחינתם הוא חוויה ש”תביא להם את המכה”. העצוב מכל הוא שלמעשה הבורסה בסוף כן מביאה להם את המכה…
במפגש מועדון זה יעביר ד"ר מיכאל הרצאה אשר תפקידה ללמד את הסוחרים את הדרך לתת נוקאאוט לשוק.

25/08/2019

 ראשון

18:00 – 21:00

רמת – גן