banner

ספינה בנמל היא בטוחה, אבל לא לשם כך נבנו ספינות


גרייס הופר

אקטואליה, העשרה ועוד- ONLINE

נושא מרצה פירוט תאריך המפגש שעה
ניהול עסקה שלומי אלרן
  • ניהול עסקה כחלק מניהול הסיכונים, אותו תהליך שכל סוחר חייב לנהל באופן שוטף בזמן המסחר.
  • ניהול עסקה נכון הוא תנאי להצלחתנו במסחר.
  • כל סוחר חייב לאמץ לו שיטת ניהול סיכונים איתה הוא מרגיש בנוח תוך כדי העסקה.
30/05/2019 21:30