banner

ספינה בנמל היא בטוחה, אבל לא לשם כך נבנו ספינות


גרייס הופר

אקטואליה, העשרה ועוד- ONLINE

נושא

 מרצה

פירוט

תאריך המפגש

יום

שעה

אסטרטגיית מסחר תוך יומי – שוק המט"ח

ינון סרור

אסטרטגיית מסחר תוך יומי בדקס בשוק המט"ח – נלמד איך מנצלים את הפערים על גבי הגרפים לטובתנו.

21.10.2018

יום ראשון

21:00-22:00