banner

ספינה בנמל היא בטוחה, אבל לא לשם כך נבנו ספינות


גרייס הופר

אקטואליה, העשרה ועוד- ONLINE

נושא

 מרצה

פירוט

תאריך לתאום מועד

שעה

ממוצעים נעים ככלי לניתוח שוק

ינון סרור

הממוצע הנע (Moving Average) הוא האינדיקטור הידוע ביותר בניתוח טכני. הפופולריות הרבה של הממוצעים נובעת מפשטות יחסית ונוחות השימוש בהם. המשפט הידוע אומר "באמצעות הממוצעים הנעים סוחרים הרוויחו פי מאה מאשר בכל האינדיקטורים האחרים יחד

29.5.2018

21:00-22:00

מחזורי מסחר

שלומי אלרן

בשיעור נבין מהם מחזורי המסחר ומה הוא תפקידם העיקרי בניתוח הטכני על הגרף.

נזהה את שלושת המצבים העיקריים בהם מחזורי המסחר מאותתים עבורנו על שינוי התנועה בגרף מחיר המניה.

עוד נדבר בשיעור על גודל המחזור וחשיבותו, האם לצבע המחזור יש חשיבות כל שהיא? ומי הם אלה שעומדים מאחורי אותם מחזורי המסחר.

שיעור חובה לכל סוחר – לא מפספסים.

26.6.2018

21:00-22:00

אופציות – מדד כגידור למניות

ליאור ברק

אחד הכלים החשובים בניהול תיק-השקעות הוא היכולת לגדר את התיק כנגד ירידות (ואפילו עליות).
בגידור אנו יכולים להמשיך להחזיק בתיק אך להיפגע פחות בירידות למשל, תוך הקטנת רכיב התנודתיות בתיק.
גידור הוא כלי חשוב הן לכל מנהל תיקים – עצמאי או מנהל תיקים בחברה.
בשיעור נסקור את אפשרויות הגידור בתיק מנייתי וגידור על מט"ח.

12.8.2018

21:00-22:00