banner

ספינה בנמל היא בטוחה, אבל לא לשם כך נבנו ספינות


גרייס הופר

אקטואליה, העשרה ועוד- ONLINE

נושא מרצה פירוט תאריך המפגש שעה
קורס דיגיטלי – השקעה בנדל"ן דרך שוק ההון אלון חורש קורס מקיף שבסופו תצאו עם תוכנית עבודה פרקטית!
נבחן אפשרויות השקעה בנדל"ן דרך שוק ההון, נסקור כיצד אפשר להשקיע בנדל"ן בכל העולם באמצעות שוק ההון האמריקאי ועם סכום צנוע, מהם אפשרויות ההשקעה בצורה זו?
כיצד אפשר למנף השקעה בנדל"ן או לחילופין לגדר השקעה בנדל"ן בפני ירידות ערך?
על כל הנושאים האלה ועוד, נדון בשלושה שיעורי אונליין של מועדון המשקיעים.
24/10/2019
31/10/2019
7/11/2019
21:00 – 22:00
נושא מרצה פירוט תאריך המפגש שעה
שיעור אונליין – השקעות לטווח ארוך באמצעות החזקת מניות של חברות מנצחות שלומי אלרן בשיעור נלמד על חברות מנצחות וכיצד נאתר אותן בין כל שאר החברות בשוק.

מתי נרכוש את אותן החברות ומה נרצה לראות שמתקיים בהן , ללא פשרות.

מה היא התשואה השנתית שאיתה אהיה מוכן להמשיך ולהחזיק באותה מנייה כהשקעה.

כיצד ננהל את אותה ההשקעה במניות אלה לאורך השנים, ומתי נדע שהגיע הזמן ליהנות מפרותיה.

27/11/2019 21:00 – 22:00