banner

ספינה בנמל היא בטוחה, אבל לא לשם כך נבנו ספינות


גרייס הופר

אקטואליה, העשרה ועוד- ONLINE

נושא

 מרצה

פירוט

תאריך המפגש

יום

שעה

תעודות סל בשוק האמריקאי

אלון חריש

מפגש אונליין שבו נסקור את נושא תעודות הסל המגוונות בשוק האמריקאי, נבחן כיצד ניתן להשתמש במוצר הפיננסי הזה בכדי להגן על תיק ההשקעות ולמקסם רווחים.
נושאים אותם נסקור במפגש:
סקירת המגוון הקיים, תעודות ממונפות, תעודות סל לכל סוג שוק ואיזון תיק השקעות באמצעות תעודת סל

11.11.2018

יום ראשון

21:00-22:00