https://psagot.org/wp-content/uploads/2017/01/badge2.png
 

מנהלי תיקי משכנתאות ומגייסי אשראי לעסקים – מתקדמים

אודות הקורס:

בקורס מנהלי תיקי משכנתאות למתקדמים יקנו לנו ניסיון ממשי בתחום ייעוץ המשכנתאות.

הקורס בנוי משישה מפגשים פרקטיים ועבודת גמר. בכל שיעור "נלווה" משפחה אחרת בכל הליך לקיחת המשכנתא / מחזור משכנתא / גיוס אשראי לכל מטרה / ניהול תקציב וניתן את הפתרונות הרלוונטיים להשגת האשראי הטוב ביותר.

השיעור הראשון של הקורס יהיה חזרה על החומר של קורס המשכנתאות למתחילים וחידוד עקרונות הליך לקיחת המשכנתא, בניית תמהיל משכנתא והתנהלות מול הבנקים.

בכל שיעור המרצה יפתור תרגיל כיתה מתוך חוברת התרגול וייתן דגש על אסטרטגיה והליך עבודה. בנוסף, בכל שיעור יעלה סטודנט ויפתור תרגיל שינתן לו ע"י המרצה.

במהלך הקורס, הסטודנטים יצטרכו לתת פתרון למשפחה ב"לייב" וללוות אותה בהליך לקיחת משכנתא או בהליך מחזור משכנתא.

בסוף הקורס יהיה מבחן שיסכם את כל הליך העבודה ליועצי המשכנתאות.

מטרות הקורס:

 • קבלת ניסיון מעשי וממשי בהליך מתן השירות
 • גישה לעבודה בחלק מהבנקים ומקורת המימון הקיימים
 • שיפור יכולת התנהלות מול הבנקים

דרישות קדם:

קורס מנהלי תיקי משכנתאות למתקדמים מחייב מעבר של קורס מנהלי תיקי משכנתאות למתחילים.

משך הקורס:

 • 6 מפגשים בני 3 שעות כל מפגש
 • 18 שעות (60 דק')
 • שעות הקורס : 18:00-21:00

חומרים נלווים:

הסטודנטים יקבלו מערכות מתקדמות שיהיו לעזר בקורס ובליווי המשפחות:

 • חוברת תרגול + חוברת פתרונות שיינתן בסוף הקורס
 • חוברת לימוד למנהלי תיקי משכנתאות למתקדמים
 • מערכת אוטומטית לבחינת זכאות אישור עקרוני למשכנתא
 • מחשבוני משכנתא
 • מחשבון הלוואת בלון והלוואות גרייס והשוואה ביניהם
 • מחשבון לבחינת פוטנציאל חיסכון במשכנתא

 

שיעור 1 – נושא השיעור : חזרה על החומר הנלמד בקורס מתחילים

 • קריטריונים לקבלת משכנתא
 • הליך לקיחת המשכנתא
 • אסטרטגיה לבניית תמהיל משכנתא
 • פתרונות למסורבי בנקים + השגת ריביות השוק הזולות ביותר

שיעור 2 – נושא השיעור : פרקטיקה א'

 • פרקטיקה – פתרון תרגיל מספר 1 ע"י המרצה
 • פרקטיקה – פתרון תרגיל מספר 2 ע"י סטודנט

שיעור 3 – נושא השיעור : פרקטיקה ב'

 • פרקטיקה – פתרון תרגיל מספר 11 ע"י המרצה
 • פרקטיקה – פתרון תרגיל מספר 12 ע"י סטודנט

שיעור 4 – נושא השיעור : פרקטיקה ג'

 • פרקטיקה – פתרון תרגיל מספר 13 ע"י המרצה
 • פרקטיקה – פתרון תרגיל מספר 14 ע"י סטודנט

שיעור 5 – נושא השיעור : מבחן גמר

 • מבחן מסכם

שיעור 6- נושא השיעור: הצגת פתרונות הסטודנטים למשפחות + חלוקת תעודות

 

 

*יתכנו שינויים בתכני הלימוד על בסיס שיקולים מקצועיים.

משך הקורס
6 מפגשים בין השעות

18:00-21:00
המפגשים נערכים אחת לשבוע (ביום קבוע) - בסניפי המכללה הפרוסים ברחבי הארץ!

18 שעות אקדמיות


צרו קשר עכשיו
מאשר קבלת חומר פרסומי