https://psagot.org/wp-content/uploads/2017/01/badge2.png
 

קורס אופציות לארה"ב

אודות הקורס:

קורס אופציות ארה"ב הוא קורס מתקדם לאופציות ומיועד לבעלי ידע קודם בתחום שוק ההון. הקורס יתמקד בשוק האמריקאי בשלל אסטרטגיות, תיקונים לאסטרטגיות כאשר התרחיש עליו בנינו לא עובד באופן שקיווינו, מסחר באופציות שבועיות ואופציות לשבועיים ע"י כלים טכניים, מודלים מיוחדים על-בסיס מתנדים ושילובם ככלי לבניית אסטרטגיות או מסחר, התמקצעות באסטרטגיית שכר-דירה ממניות, כתיבות של אופציות. בין היתר נלמד בקורס על אסטרטגיות שנחקרו ונבדקו ע"י מיטב המוחות הפיננסים בארה"ב ונקבל מהם תובנות רבות. הקורס פרקטי והאסטרטגיות והמסחר ינותחו בזמן-אמת כל עוד הבורסה האמריקאית פתוחה בימי הקורס.

מטרות הקורס :

להכשיר את הסטודנטים לפעול בשוק האמריקאי בתחום האופציות.

דרישות קדם : 

חובה – קורס גולד,   מומלץ: אופציות מעו"ף

משך הקורס :

 • 7 מפגשים בני 3 שעות כל אחד
 • 21 שעות (60 דק') סה"כ
 • שעות הקורס : 18:00 – 21:00

שיעור 1 ו- 2

מבוא לאופציות

שיעור 3

 • אופציות מסוג קול ופוט בארה"ב
 • קריטריונים לבחירת אופציות על מניות בארה"ב
 • מודל החלוקה בין כתיבת אופציה למכירת אופציה
 • נכסים עם אופציות סחירות
 • תרגול מערכת TWS

שיעור 4

 • כתיבות ערומות – מודל בונדרנקו וכיצד ניתן להגן על פוזיציה
 •  חזרה קצרה על אסטרטגיות באופציות
 • האסטרטגיות של סנטה-קלרה לתוחלת רווח חיובית
 • תרגול מערכת TWS

שיעור 5  

 •  אסטרטגיות קלנדר ושימוש ב- LEAPS
 •  תבניות טכניות במתנדים
 •  אופציות לפני פרסום דוחות כספיים
 • תרגול מערכת  TWS

שיעור 6

 •  אופציות בשילוב עם מניות וכתחליף למניות בארה"ב
 • התמחות באסטרטגיית שכר-דירה ממניות
 •  גידור נכס בסיס בארה"ב
 •  תרגול TWS

שיעור 7

 •  מדד IV SKEW והאסטרטגיה של גונסון.
 •  יחס פוט/קול
 •  מסחר שבועי באופציות מחוץ לכסף
 •  תרגול TWS
 •  סיכום קורס

*יתכנו שינויים בתכני הלימוד על בסיס שיקולים מקצועיים.

משך הקורס
7 מפגשים בין השעות

18:00-21:00
המפגשים נערכים אחת לשבוע (ביום קבוע) - בסניפי המכללה הפרוסים ברחבי הארץ!

21 שעות אקדמיות


צרו קשר עכשיו


מאשר קבלת חומר פרסומי