https://psagot.org/wp-content/uploads/2017/01/badge2.png
 

קורס אג"ח ( אגרות חוב)

אודות הקורס :

אג"ח – אגרות חוב

ראשית, חשוב להבין מי מעביר  את הקורס: קורס אגח במכללת פסגות מועבר באופן בלעדי ע"י ארז גולן מנפיק אגרות החוב של מדינת ישראל במשרד האוצר!!!  אתם זוכים ללמוד את הסודות הכמוסים שכל משקיע אג"ח רוצה לדעת!!!

רוב המסחר בשוק ההון הינו באג"ח! הבנת המכשיר תורמת רבות ללמידת דרכי הפעולה של הגופים המוסדיים והשפעתם על השוק. האג"ח הינו השקעה סולידית המניבה תשואה תוך השקעה ארוכת טווח. כלומר, הקורס מתאים לכל מי שרוצה ללמוד לסחור במינימום סיכון.

האג"ח הינו מרכיב מרכזי ומהותי בשוק ההון הישראלי ובעולם. כולנו משקיעים באג"ח דרך קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות וחשופים לשינויים המתרחשים בשוק זה. מתוך הכרה זו של חשיבות האג"ח,  נבנה הקורס אשר מקנה כלים להבנה ומסחר באג"ח ועל השימושים השונים שניתן לעשות בו. הבנה מעמיקה של האג"ח מאפשרת ניתוח חכם של שוק ההון כולו ומשפרת את היכולת להשקיע בתבונה ולחזות משברים גם במכשירי השקעה אחרים.

מטרות הקורס :

 • הקניית ידע ראשוני בניהול תיק אג"ח ושילובו כחלק מתיק ההשקעות הכולל.
 • הכרת מכשירי המסחר השונים ומגוון הסוגים של אגרות החוב.
 • למידת עקום התשואה ומשמעותו בכלכלה הגלובאלית ושוק המניות.
 • הבנת פרסומי המאקרו בתקשורת והשפעתם על שווקי האג"ח והמניות.

דרישות קדם :

 • אין

שיעור 1נושא השיעור : הכרת איגרת החוב

 • הכרת נתוני ספר האג"ח (תשואה לפדיון, קופון, מח"מ, מועד פדיון, סוג הצמדה)
 • פרמטרים המשפיעים על תשואה לפדיון
 • קביעת מחיר האג"ח

שיעור 2 – נושא השיעור : מסחר באגרות חוב

 • דירוג אגרת החוב
 • הכרת השחקנים והגופים הפעילים בתחום האג"ח
 • תמחור עסקה – תעודות סל, קרנות נאמנות, הנפקה ממשלתית

שיעור 3 – נושא השיעור : מסחר באגרות חוב – המשך

 • ציפיות אינפלציה נגזרות מהשוק
 • עסקאות מורכבות ועסקאות מחוץ לבורסה
 • עקום התשואה וחיזוי משברים

שיעור 4 – נושא השיעור : אג"ח קונצרני

 • מרווח תשואה מאג"ח ממשלתי – פרמיית הסיכון
 • בחינת אג"ח קונצרני – פרופיל חברה, תנאי מסחר, תשואה
 • פרטים חשובים בתשקיף, בטוחות והתניות פיננסיות

שיעור 5 – נושא השיעור : בניית תיק אג"ח + מאקרו כלכלה

 • בחינת הניירות בתיק בהתאם לאופי וצרכי המשקיע
 • מושגים בסיסיים במאקרו כלכלה
 • הבנת הפרסומים הכלכליים והשפעתם על השוק

יובהר בזאת כי, המכללה עוסקת בלימודי שוק ההון ומסחר בלבד, אינה מספקת שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ"ה- 1995 (להלן: "חוק הייעוץ"), ואינה בעלת רישיון מכוח חוק הייעוץ. יודגש: התכנים העולים במסגרת שירות מועדון המשקיעים וקורסי ההכשרה השונים (לרבות בתרגול בחדרי המסחר)(להלן: "שיעורים") כוללים נתונים כלליים אודות אירועים בשוק ההון, ואינם מתיימרים להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של אדם מסויים. לא תתקיים כל אינטראקציה בין עורכי המידע ו/או במכללת א.ר. פסגות בע"מ ("החברה") ללקוחות החברה בקשר עם השיעורים בכיתות המסחר המקוונות, לרבות בדרך של שאלות ותשובות בקשר עם המידע, למעט תמיכה טכנית בנוגע לשירותים הניתנים על ידי החברה. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לסטודנט או לצדדים שלישיים בעקבות כל עסקה שביצע או הוראה שניתנה במסחר במהלך השיעורים או בעקבותיהם.

משך הקורס
5 מפגשים בין השעות

18:00 – 21:00
המפגשים נערכים אחת לשבוע (ביום קבוע) - בסניפי המכללה הפרוסים ברחבי הארץ!

15 שעות אקדמיות


צרו קשר עכשיו
מאשר קבלת חומר פרסומי