ספינה בנמל היא בטוחה, אבל לא לשם כך נבנו ספינות


גרייס הופר

אתר Ynet