banner

ספינה בנמל היא בטוחה, אבל לא לשם כך נבנו ספינות


גרייס הופר

קורסים מתקדמים ONLINE

הכשרה online של 3 מפגשים בני שעתיים, בתחומים המתקדמים ביותר בשוק ההון:

מט"ח, דיי טרייד, אג"ח ואופציות ע"י הסוחרים המקצועיים ביותר.

לתשומת ליבך –  הזמנות לרישום למועד ישלחו אליך בסמיכות לאירוע במייל 

**יתכנו שינויים בנושאים ובלוחות הזמנים **

נושאמרצהפירוטתאריך המפגששעה