banner

ספינה בנמל היא בטוחה, אבל לא לשם כך נבנו ספינות


גרייס הופר

קורסים מתקדמים ONLINE

הכשרה online של 3 מפגשים בני שעתיים, בתחומים המתקדמים ביותר בשוק ההון:

מט"ח, דיי טרייד, אג"ח ואופציות ע"י הסוחרים המקצועיים ביותר.

לתשומת ליבך –  הזמנות לרישום למועד ישלחו אליך בסמיכות לאירוע במייל 

**יתכנו שינויים בנושאים ובלוחות הזמנים **

נושאמרצהפירוטתאריך המפגששעה
אופציות - מדד כגידור למניות ליאור ברקאחד הכלים החשובים בניהול תיק-השקעות הוא היכולת לגדר את התיק כנגד ירידות (ואפילו עליות).
בגידור אנו יכולים להמשיך להחזיק בתיק אך להיפגע פחות בירידות למשל, תוך הקטנת רכיב התנודתיות בתיק.
גידור הוא כלי חשוב הן לכל מנהל תיקים - עצמאי או מנהל תיקים בחברה.
בשיעור נסקור את אפשרויות הגידור בתיק מנייתי וגידור על מט"ח.
30.10.201821:00-22:00